We willen op een nationaal level begrijpen, wat is de situatie. Hoe is het evolved over time?

STEUN RO

        Brongegevens Beter Benutten

Ondoelmatigheden
Maike Schepens is opgeleid als ziekenhuisapotheker en daarna als strategie consultant betrokken bij het farmacie dossier van zorgverzekeraars. Maar al gauw loopt zij aan tegen ondoelmatigheden in de zorg. Ondoelmatigheden die kwaliteit en kosten nadelig beïnvloeden. Zij zet zich sindsdien in voor transparantie van uitkomsten van kwaliteit van de zorg. Wat schort daaraan. Maike heeft wel een idee.
Kwaliteit
Ondoelmatigheden. Bij data analyse blijkt dat meer dan een incident in sommige regio’s. Met een drietal spraakmakende projecten maakt zij dat inzichtelijk. Zij laat zij zich als voorvechter kennen van het patiëntbelang. Naast haar bevlogenheid voor de patiënt zet ze zich ook in om efficiency in de zorg daadwerkelijk te verbeteren. Transparantie van kwaliteit gaat nu nog vaak gepaard met hoge administratieve lasten. Dat kan beter volgens haar. Daarom ook wil zij iets doen voor de zorgverlener die klaagt over administratieve lasten. De Brongegevens!!
Brongegevens
Door gegevens gestructureerd vast te leggen kunnen deze meervoudig gebruikt worden. Voor hergebruik van gegevens kan daarbij gebruik gemaakt worden van standaard ‘pakketjes’ van gegevens, ook wel zorginformatiebouwstenen genaamd. Geen sinecure bij de veelheid van elektronische dossiers (EPD). Zoveel hoofden, zoveel zinnen in de ziekenhuizen. Hoe wil ze verder? We laten haar aan het woord. Want er is sprake van promotieplannen.

Promotieplannen
De rode draad is, even uit mijn losse pols, hè. Oh ik heb hem opgeschreven, want dat is de rode draad voor mijn promotie. Ik weet hem wel uit mijn hoofd. De rode draad is transparantie van kwaliteit. De Healthcare expenditure als een percentage van het bruto nationaal product. Dat gaat alleen maar omhoog. Mensen worden ouder en technologie wordt meer geavanceerd. Dus wat de gezondheidszorg oplevert, doet er toe…. What Healthcare Delivers Matters. Met wat ze geven voor elke euro. Dat doet er toe oftewel we moeten de kwaliteit van zorg meten. En wat meet je dan: uitkomsten die ertoe doen te doen voor patiënten. De ICHOM* beweging beoogt dat. Opgezet onder andere door een aantal oud collega’s voor mij. Het is het internationale initiatief van Michael Porter (Harvard) en Boston Consulting Group om internationale standaard uitkomsten sets te maken.
DICA
En in Nederland heeft meten van kwaliteit van zorg een boost gekregen door bijvoorbeeld DICA*.  Zeg maar, de registratie van ziekenhuisinformatie zoals over operaties. Daar begon dat. De eerste focus was daar om daarvan te leren als professionals. Niemand wil het slechter doen dan zijn collega’s. De tweede focus was om patiënten te informeren, om burgers te informeren. En alhoewel het moeilijk is voor mensen om die data te interpreteren, geeft die transparantie wel een soort extra stimulans aan de kwaliteit. Patiënten kiezen met de voeten en verzekeraars kunnen hier ook mee in gesprek: hoe verbeter je dan die zorg?

Discussie
Toen is het tripartite systeem geïnstalleerd waar je jaarlijks discussieert met patiënten, professionals en zorgverzekeraars. Wat wordt er verplicht transparant in je ziekenhuis. Heel veel specialismen hebben daarin geparticipeerd. However some were very slow and reluctant……We had to find other ways. Het moest dus anders! Dat is het verhaal geworden van de prostaatoperatie*. Dat is de aanleiding geweest ook voor hernia*. We wilden namelijk de top 30 inzichtelijk maken. De uitkomst van zorg. Bij deze twee lukte dat gewoon niet. Dat hebben we toen gedaan met de VEKTIS (declaratie) data.

Opioiden
Terwijl we aan het werk waren met hernia, kregen we heel veel inzicht in de opioïd prescriptie*. Toen hebben we gezegd, dat is zo cruciaal nu. Terwijl artsen geen idee hebben, wie zijn nu precies de gebruikers van opiaten. En welke specialisten zijn daarbij betrokken. Toen hebben we dat (derde) onderzoek er tussendoor ingefietst, zeg maar. We willen op een nationaal level begrijpen, wat is de situatie. Hoe is het evolved over time? Wat zijn de de levers, zeg maar de hefbomen, waaronder opioïdgebruik is terug te duwen. Wie zijn de specialismen of zijn het juist de huisartsen. Hoe zit dat nou?
Brongegevens
En wat je nu eigenlijk ziet is het vervolg met het werk met de Zib, is dat je zegt we lopen in feite langs twee lijnen: de administratieve last voor die kwaliteitsregistraties is onhoudbaar. Naarmate er meer registraties komen; voor iedere patiënt moet je een halfuur losse dingen invullen. Dus je moet toe naar registratie aan de bron.
Links

Diagnose # Behandeling


https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2192568221991124 (hernia)

Vektis legt verbanden


https://icthealth.nl/online-magazine/editie-02-2021/inzicht-uit-declaratiedata-verbetert-zorgkwaliteit/
https://www.ntvg.nl/artikelen/toename-extramuraal-opioidgebruik-nederland
https://www.ntvg.nl/artikelen/zorgdeclaraties-een-waardevolle-bron-van-informatie
https://www.ntvg.nl/artikelen/hoe-vaak-incontinentie-na-radicale-prostatectomie
https://www.ntvg.nl/artikelen/maak-kennis-met-maike-schepens
www.ichom.org/

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor JT laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -