Petitie vóór versterking Nederlands defensieapparaat

69.618 Nederlanders slaan alarm en roepen de politiek op om actie te nemen tegen de dramatische staat van Defensie.

Op dindag 12 april biedt het burgerinitiatief ‘Psst’ de Tweede Kamer een petitie aan waarin de politiek wordt opgeroepen om te voldoen aan de NAVO-norm van 2%. Vorig jaar tekenden in twee maanden tijd 69.618 mensen de petitie. De ondertekenaars eisen dat het kabinet voldoende middelen vrijmaakt voor de Nederlandse defensie, zodat de in de Grondwet vastgelegde taken door de krijgsmacht kunnen worden vervuld. Het vervullen van defensietaken, waarvoor momenteel onvoldoende defensiebudget is, wordt al jaren door verschillende kabinetten vooruitgeschoven.

De initiatiefnemers van de petitie slaan al lange tijd alarm dat de ernstig verwaarloosde Nederlandse krijgsmacht op dit moment de in de Grondwet vastgelegde taken niet kan uitvoeren. Het gaat om het beschermen van het Nederlandse grondgebied en dat van bondgenoten, het helpen handhaven van wereldvrede en het beschermen van ons land bij (natuur)rampen.

Motie voor onderzoek vergroting defensiebudget 

De petitie sluit aan op de onlangs aangenomen motie van D66Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma om te onderzoeken ‘wat er op korte termijn nodig en mogelijk is om de toename van het defensiebudget eerder te laten plaatsvinden’.

Volgens de initiafnemers is deze motie is een stap in de goede richting, maar dat wil nog niet zeggen dat de minister concrete toezeggingen doet om de krijgsmacht structureel te versterken conform de NAVO-norm.

In het regeerakkoord wordt het defensiebudget verhoogd, maar nog niet tot de NAVO-norm waartoe Nederland zich volgens internationale afspraken verplicht heeft. Er bestaat nog steeds een risico dat ook dit kabinet zich niet van zijn grondwettelijke plicht kwijt, daar blijft ‘Psst’ op letten en aandacht voor vragen.

Door de huidige ontwikkelingen in Oekraïne is de oproep van ‘Psst’ volgens ‘Psst’ urgenter dan ooit. ‘Psst’ blijft daarom ook na het indienen van de petitie actief als belangenorganisatie die zichzelf ten doel stelt om de Nederlandse regering te bewegen te voldoen aan de NAVO-norm van 2%.

Een van de initiatiefnemers, ondernemer Alexander Ribbink, licht toe:

“Wij willen dat defensie nooit meer in deze armoedige situatie terecht komt en dat de alarmering van 70.000 bezorgde burgers, die de petitie tekenden voordat de oorlog in de Oekraïne uitbrak, serieus genomen wordt. Een verhoging van het defensiebudget tot de NAVO-norm is zelfs met een oorlog op het Europese continent nog geen topprioriteit van de regering. Een jaar geleden was ons verwijt dat de Nederlandse regering slechts naïef was. Het handelen van dit kabinet, of beter gezegd het uitblijven daarvan, om het defensiebudget niet meteen tot de NAVO-norm te verhogen is niet meer naïef maar ronduit roekeloos. Het is onbegrijpelijk dat de Duitse Bundestag anderhalve maand geleden al concrete actie nam en 100 miljard euro vrijmaakte voor defensie en dat we in Nederland eerst nog even polderen en bekijken wat er allemaal nodig is. Het kabinet mist iedere vorm van urgentie als het op defensie aankomt.”

Mijn gekozen waardering € -

Onderzoeksjournalist, dichter en samensteller van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.
Werkt aan een boek over het Hitler-de-kunstenaar en het nazivervalsingencircuit.