‘Onfatsoenlijk en onbeschoft’, zo noemt Miep van Diggelen, oud-bestuursvoorzitter van het sociaal Fonds Podiumkunsten, het handelen van het bestuur van datzelfde fonds.

STEUN RO

Dat bestuur, of althans een vijftal leden van het zevenkoppige bestuur, besloot – buiten de officiële vergadering om – een eerder door hen in gang gezette subsidieaanvraag in te trekken, zonder die gelezen te hebben. De kansrijke aanvraag ging om een miljoen euro, bestemd voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van acteurs, dansers, orkestmusici en ondersteunend personeel. Het bestuur ontkent in een reactie – bij monde van interim-voorzitter Anne-Marie Harmsen – dat er buiten vergaderingen om besluiten zijn genomen. (De volledige reactie van het bestuur staat onder dit interview.)

Het besluit is niet officieel vastgelegd, omdát de vijf bestuurders het buiten de officiële vergaderingen hebben genomen, stelt Miep van Diggelen. Vervolgens verzochten zij de voorzitter, die het niet eens was met de gekozen werkwijze, af te treden. Die hield de eer aan zichzelf en vertrok, samen met de vice-voorzitter.

‘Het ergste vind ik dat ze het belang van de podiumkunstenaars echt op de derde plek hebben gezet, en niet op de eerste plek.’ Van Diggelen, die voordat ze vier jaar geleden werd benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Sociaal Fonds carrière maakte als bestuurder bij onder meer de Woonbond en het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, is er nog steeds boos over. Wat is er gebeurd?

Niet gelezen

Coöperatie van journalisten én lezers. Sinds 2009.