‘Politie voorzag vertrek islamjongeren niet’

De politie heeft zich laten verrassen door de radicalisering van islamitische jongeren die de afgelopen tijd zijn vertrokken naar oorlogsgebieden. Ze moet opletten het contact met de samenleving te blijven behouden.

Dat was de conclusie van een bijeenkomst aan de Politieacademie in Apeldoorn gisteravond over de gevolgen van politieoptreden, onder leiding van Felix Rottenberg. Docent aan de Politieacademie en adviseur van het College van PG's Peter Klerks wees erop dat de politie 'de solidariteit met strijders in die landen niet op tijd heeft herkend.' De politie zou daarom bijvoorbeeld moeten blijven investeren in het contact met islamitische jongeren via wijkagenten. 

Niet dom

Op de Politieacademie werd teruggekeken op de clashes tussen krakers en politie in de jaren tachtig, toen de politie ook werd overvallen door een maatschappelijke ontwikkeling. Klerks pleitte er gisteren daarom voor dat de politie als organisatie ondanks alle bezuinigingen goed naar de ontwikkelingen in de samenleving moet blijven kijken. 'Hoewel ik de acties van islamjongeren die gaan vechten natuurijk niet goedkeur, is het in feite dezelfde solidariteit als toen bij de krakers, die hen doet besluiten in actie te komen. In die zin begrijp ik het wel. Zij nemen het op voor hun geloof of voor hun etnische groep, ook aan Koerdische zijde. We moeten onze ogen daar niet voor sluiten en hen bij wijze van spreken van straat meppen, maar toch proberen op tijd inzicht in hun beweegredenen te krijgen.' De Amsterdamse ex-politiebaas Ton Koenders wees op het belang van de wijkagenten hierbij: 'Toen de auto's in brand gingen in Parijs enkele jaren terug, hebben wij via de buurtregisseurs goed contact onderhouden met de bevolking van Nieuw-West. Dat voorkwam een hoop ellende.'

De huidige omvorming van de korpsen naar een Nationale politie zou er wel voor zorgen dat de politie te veel naar haar eigen navel staart, in plaats van dat ze haar maatschappelijke antennes uitzet. De centrale opzet van de Nationale politie is volgens Peter Klerks effectief, maar moet er niet toe leiden dat er bij de politie geen ruimte meer overblijft voor creativiteit: 'De politie moet oppassen niet dom te worden.' Zijn collega-docent Guus Meershoek bevestigde dit: 'Er lijkt momenteel weinig ruimte bij de politie voor eigen initiatief.' 

Luisteren

Voormalig kraker Kees Wouters keek namens de actievoerders van toen terug op de jaren tachtig. 'Wat me het meest bij is gebleven is dat we in die tijd de slag wonnen. Ook omdat de stad vervolgens naar ons ging luisteren, verdween het geweld tussen politie en krakers relatief snel weer.' Gevraagd naar waar de politie de komende jaren op moet letten in de maatschappij, wees Wouters op het belang van het toewijzen van huizen en werk aan de opkomende generatie. 'Anders zouden zij wel eens de actievoerders van de toekomst kunnen worden'. Tijdens de avond ging het ook nog over de stressklachten die politiemensen oplopen in hun werk. Niet alle korpsen besteden nog evenveel aandacht aan dit probleem. Een voormalige Rijkspolitieman gaf aan dat er in de laatste dertig jaar 'wel veel gebeurd is' op dit terrein. Politieonderzoeker Frits Vlek vertelde hoe hij tijdens de krakersrellen in de jaren tachtig politiemensen behing met hartslagmeters, om te bekijken hoe zij een werkdag tijdens de rellen beleefden. 'Bij een chef was zijn hartslag wel gemiddeld 130, terwijl het in rust 70 is.' Vorig jaar startte de politie met hartslagfrequentietrainingen, waarmee agenten hun hartslag in noodsituaties onder bedwang kunnen houden.

 

 

 

Mijn gekozen waardering € -

Joost van der Wegen (1970) is (onderzoeks)-journalist op het gebied van criminaliteit, politie en justitie, inlichtingendiensten, slachtofferschap, en drugsbeleid. Hij publiceerde hierover onder meer in Metro, Panorama, Crimelink en Vrij Nederland. Voor Crimesite schreef hij het boek 'Onder spanning’, over politiewerk en PTSS. In 2018 werden zijn verzamelde misdaadreportages gebundeld in ‘Moordboek’ (Just Publishers).