Positieve Gezondheid. Waarom dat bijvoeglijk naamwoord

Jazeker, op Google 1.700 hits voor Negatieve Gezondheid (meetdatum 8 juni 2017).

Gezondheid is een begrip, maar zegt misschien niet zoveel meer. Vandaar dat  Prof. Ad Masclee voorzitter MDL (Maag-, Darm-, en Leverziekten), in het lijfblad Magma (juni 2017, jaargang 23, nummer 2) een column schrijft (Periscoop) onder de titel positieve gezondheid.De auteur refereert aan een artikel uit het British Medical Journal van 2011, waarin Nederlandse wetenschappers zoals Machteld Huber een lans breken voor een nieuw concept van gezondheid. Niet meer de alles omvattende World Health Organisation (WHO) definitie van complete gezondheid (wellbeing). Die definitie is te veelomvattend en onhaalbaar. In de brede visie op gezondheid worden dimensies benoemd als lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. En het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren.Masclee haalt aan hoe een oudere patiënte met chronische (nachtelijke) diarree enorm geholpen blijkt met een toiletvoorziening naast haar slaapkamer. Vraag dus naar werk-en thuissituatie, dat is noodzakelijk als je als arts daadwerkelijk regisseur wilt zijn van een patiënt met een chronische aandoening. Duidelijk is dat Masclee aanhanger is van deze aanpak.

Journalistiek
Dit lezende moet ik automatisch denken aan een ontwikkeling binnen de journalistiek. Daarbij is de negatief gekleurde beeldvorming het uitgangspunt. Een Scandinavische journaliste Cathrine Gyldensted propageert het model van de constructieve journalistiek.Of misschien mooier gezegd constructive journalismMomenteel werkt zij als lector journalistiek op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Met onlangs nog een groot internationaal congres, waar ik bij aanwezig was. De bovenmatige nadruk op slecht nieuws in de media heeft er toe bijgedragen dat veel lezers zich letterlijk en figuurlijk afwenden van het nieuws. Ik merk dat ook in mijn eigen omgeving en het zal u wellicht niet anders vergaan. Volgens Cathrine Gyldensted is de balans zoek. Nee, men wil geen louter positieve journalistiek, geen feel good berichtgeving, want dat zou absoluut ongeloofwaardig zijn. Constructief wil zeggen dat de diverse aspecten van een gebeurtenis of een onderwerp in het juiste perspectief worden geplaatst. Positieve en negatieve punten krijgen in principe evenveel aandacht. Misschien komen we dan ook eindelijk af van de toch wel erg hijgerige berichtgeving. Ook is het denkbaar dat nepnieuws minder kans krijgt. Misschien betekent het ook een revival  van de journalistiek? Maar niet iedereen steunt deze visie. Daarover is het laatste woord zeker niet gezegd.

Constructieve Gezondheid

Betekent nu dit nu dat ik Prof. Masclee moet aanraden om een term als constructive health te adopteren? Of constructieve gezondheid. Ook die term is in gebruik trouwens met 7 hits op Google (meetdatum 8 juni 2017). Maar daarbij blijkt het vooral te gaan om verbeteringen in de lifestyle. Dus wel erg beperkt. Ik vind het concept positieve gezondheid (met 40.600 hits) dus best wel goed. Het betekent dat niet alleen naar bedreigingen van het ideale plaatje wordt gekeken, maar ook naar kansen. We volgen dit verder met grote aandacht. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat mijn volgers hiervan vinden.

Mijn gekozen waardering € -