Primeur. Het eerste (gratis) Blockchain Basisboek

Binnen 5 jaar is de blockchain geintegreerd in ons bestaan. Wat betekent de blockchain. Dit Basisboek biedt daartoe een handreiking.

Een primeur. Het Nederlandstalige Blockchain Basisboek!

Tijdens de Saxion Blockchainweek in januari 2020 wordt het eerste complete Nederlandse Basisboek over de blockchain gepubliceerd. Voor studenten en medewerkers van Saxion Hogeschool. Maar daar zal het niet bij blijven. Het boek is digitaal gratis verkrijgbaar! Meerdere Hogescholen hebben belangstelling getoond, aldus een van de auteurs. En het bedrijfsleven.

Victorie

Wat dat betreft begint naar mijn smaak in Deventer de victorie. Onder leiding van de kersverse lector Jan Veuger wordt een ambitieus programma gestart dat dwars door de opleidingen en vakgroepen wordt uitgerold. Ik voorspel dit Lectoraat een grote en landelijk vooraanstaande positie. Hieronder 1 minuut van een interview. Meer weten (9 minuten)? Dan de link naar ‘Het Interview’ activeren. U komt dan uit op YouTube.

 

Het volledige Interview

Dikke (virtuele) pil

Om op dat basisboek terug te komen. Het is een dikke pil geworden. Ik heb de auteurs Arthur Janse en Chhay Lin Lim daarover aan de tand gevoeld. Het interview vindt plaats op woensdag 15 januari 2020 tegen de achtergrond (letterlijk) van de succesvol verlopen Hackaton Blockchain. Beslist geen studio omgeving, maar de oude gasfabriek in Deventer. Daarom dragen de auteurs een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt groen T-shirt. Het is belangrijk om te horen hoe het boek is opgebouwd. Maar ook komen er op termijn vertalingen tot stand.

Waar is dat boek te verkrijgen?? Hier!

Downloaden Basisboek Blockchain

Mijn gekozen waardering € -