Terwijl de gevestigde media lang de mantel van stilte hadden gespreid over de vooronderzoeken van de Europese Commissie naar de mogelijke invoering van een algemeen vermogensregister, maakte een eenzame blogger het openbaar. Dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Zoals Die Welt am Sonntag schrijft, trekt de Europese Commissie zich nu terug vanwege de algemene verontwaardiging.

STEUN RO

De krant  Welt am Sonntag citeerde uit een brief van de verantwoordelijke EU-commissaris Mairead McGuinness aan het EU-parlementslid Markus Ferber (CSU).

Laat me vanaf het begin één belangrijk punt duidelijk maken: de Commissie heeft nooit de noodzaak van een dergelijk vermogensregister gesuggereerd. Het concept komt in geen van onze werkprogramma’s voor en we hebben nooit in officiële verklaringen gesuggereerd dat we het nodig achten.”

Dankzij een lezersbriefje was ik de eerste die op 2 augustus en vrijwel de enige tot 25 augustus meldde dat op 16 juli de Europese Commissie een ” haalbaarheidsstudie voor een Europees vermogensregister met het oog op de bestrijding van witwassen en belasting ontduiking” zou hebben.

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie gevraagd een bijbehorende haalbaarheidsstudie op te stellen, schrijft de commissaris. “Een dergelijk onderzoek zal op geen enkele manier vooruitlopen op toekomstige politieke opties of beslissingen”, citeert de krant uit de brief.

De wereld op zondag classificeert dit als een onttrekking, maar dat lijkt mij duidelijk te hoog. Het is hoogstens een halve achterstand. Voormalig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei twee dingen die in deze context aantoonbaar relevant zijn: hij zei: “Als het serieus wordt, moet je liegen”? En hij zei:

We besluiten iets, leggen het dan in de kamer en wachten een tijdje om te zien wat er gebeurt. Als er dan geen groot geschreeuw is en geen opstanden, omdat de meesten niet eens begrijpen wat er is besloten, dan gaan we door – stap voor stap, totdat er geen weg meer terug is.”

Dat weerspiegelt de cynische, antidemocratische geest die heerst in de Europese Commissie. Als er veel wordt geschreeuwd, wordt er een beetje teruggeroeid. Terwijl iedereen zich veilig voelt, wordt stilletjes aan de plannen gewerkt, in afwachting van een gunstiger gelegenheid om ermee naar buiten te treden of ze voorbij het publiek uit te voeren.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -