PvdA: ZZP’ers verplicht verzekeren

Onze zondagse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat zzp'ers raakt. Met deze week: de PvdA wil een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, druk op het kabinet om zwangere zelfstandigen alsnog hun recht te geven, en een vergelijking van drie pensioenproducten.

Er moet voor zelfstandigen weer een verplichte collectieve verzekering komen tegen arbeidsongeschiktheid. Dat vindt tenminste Roos Vermeij, Tweede Kamerlid voor de PvdA. 

Volgens Vermeij moeten we haar voorstel zien in het kader van de herwaardering van collectiviteiten: "Het afgelopen decennium zijn we doorgeschoten in de waardering van keuzevrijheid en individualisering, waarbij je zelf dingen moet regelen. Wij zijn daar als PvdA misschien te veel in meegegaan."

Gedwongen winkelnering bij de overheid

Zelfstandigen zitten in overgrote meerderheid niet op een verplichte verzekering te wachten. Uiteraard willen zij zelf ook graag hun risico's afdekken, maar in gedwongen winkelnering bij de overheid hebben zij weinig fiducie. Daarvoor ligt de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen hen nog te vers in het geheugen. 

Ondanks de hoge premie die zzp'ers er destijds moesten betalen voor de WAZ leverde die slechts een minimale uitkering op, en dan nog maar in uitzonderlijke gevallen. De wet werd in 2004 afgeschaft. De reeds betaalde premies verdwenen daarbij in het begrotingsgat.

Niet gek dus, dat andere partijen in de Tweede Kamer afwijzend reageerden op het PvdA-plan. Anoushka Schut-Welkzijn van de VVD zegt zzp'ers vooral te zien als mensen die zelf kiezen voor het ondernemerschap. Daar past geen verplichte verzekering bij. D66 ziet meer in een uitbreiding van de mogelijkheden voor zzp'ers om, als zij vanuit loondienst starten, de verzekering voort te zetten die zij als werknemer hadden.

Particuliere verzekering ook niet probleemloos

Ook het Verbond van Verzekeraars sprak zich uit tegen een verplichte verzekering voor zzp'ers. Volgens algemeen directeur Richard Weurding moet je wel heel sterke argumenten hebben om een verzekering op te leggen aan een groep klanten die daar geen behoefte aan heeft. Die sterke argumenten ziet hij hier niet, omdat het aanbod van particuliere verzekeringen voor zelfstandigen de afgelopen jaren fors is uitgebreid. 

Die particuliere verzekeringen worden wel als duur ervaren, erkent Weurding, maar dat komt volgens hem vooral doordat er geen werkgever is die de premie betaalt. "Dat lost een ander stelsel niet op." Helemaal zonder problemen is het bestaande aanbod overigens niet. Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw wijst erop dat verzekeraars zzp'ers vaak weigeren, zeker als die al wat ouder zijn en in een zwaar beroep werken.

VVD: stoppen met zzp'ers pesten

VVD-kamerlid Anne Mulder deed deze week een oproep aan minister Asscher om collectieve arbeidsovereenkomsten niet langer algemeen verbindend te verklaren als die bepalingen bevatten om het aantal zzp'ers en uitzendkrachten in een sector te limiteren. "In 25 procent van de cao's staan bepalingen om de inzet te beperken. Op die manier worden mensen uitgesloten van werk." Als stok achter de deur kondigt Mulder een initiatiefvoorstel aan.

Het kabinet moet sowieso stoppen met het dwarsbomen van zzp'ers, vindt het VVD-kamerlid. Het beeld dat zzp'ers de arbeidsmarkt verzieken en dat het fiscale profiteurs zijn die het stelsel van sociale zekerheid uithollen, moet volgens hem zo snel mogelijk van tafel.

"Het is de hoogste tijd dat het kabinet oog krijgt voor de voortdurende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Je kunt proberen dat terug te dringen, maar je kunt ook onderkennen dat het zo is en daar op handelen," aldus Mulder.

Druk op kabinet om zwangerschapsuitkering

Zelfstandigen die zwanger worden hebben al jaren recht op een uitkering die hen in staat stelt om met zwangerschapsverlof te gaan. Alleen tussen 2004 en 2008 was er voor hen even geen wettelijke regeling, terwijl die er voor werknemers wel was. Vrouwen die daardoor werden benadeeld, hebben opeenvolgende kabinetten tevergeefs gevraagd om hen voor dat financiele nadeel te compenseren. 

Dit voorjaar kregen zij steun van de Verenigde Naties. Die oordeelden dat de regering in die periode in strijd had gehandeld met het VN-Vrouwenverdrag en alsnog over de brug moest komenMinister Asscher (PvdA) legde die uitspraak echter naast zich neer. Volgens hem verplicht het verdrag de overheid alleen om iets te regelen werknemers, en niet voor zzp'ers.

Ruim 500 van de betrokken vrouwen hebben nu met steun van het Clara Wichmann Instituut, de Vereniging Vrouw en Recht (VVR) en FNV Vrouw hun persoonlijke verhalen gemaild naar leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de hoop dat die vanuit de Tweede Kamer druk gaan zetten op de minister. Per persoon zou het om een bedrag gaan van drie- tot vierduizend euro. 

ZP Pensioen vooral voor brede middengroep

Vier belangenorganisaties van zzp'ers bezegelden vorige week hun samenwerking met pensioenbelegger APG en diens verzekeringsdochter Loyalis. Met hun ZP Pensioen willen zij vanaf 2015 zelfstandigen een nieuwe mogelijkheid bieden om vermogen op te bouwen voor later. Maar dat is lang niet het enige initiatief op dit gebied.

In zijn blog op Z24 vergelijkt Jeroen de Boer ZP Pensioen met twee andere aanbieders: BrightNL en Brand New Day. Nadat hij alle relevante punten op een rijtje gezet heeft, komt hij tot de conclusie dat je het beste uit bent bij Brand New Day als je een vermogen denkt op te bouwen tot 15.000 euro. Mik je op een vermogen van meer dan 56.000 euro, dan zou je juist bij BrightNL moeten zijn. Het aanbod van ZP Pensioen zou vooral interessant zijn voor de brede middengroep van zzp'ers.

Dit soort sommetjes is uiteraard afhankelijk van veel variabelen, waarschuwt De Boer zelf. Denk aan de inleg per jaar (die kan bij alle drie de producten variëren), het vermogensbedrag dat je opbouwt, en het feitelijke rendement op de beleggingen. Ook zijn er andere manieren om je voor te bereiden op je oude dag dan met een pensioenproduct. 

Pierre Spaninks schrijft iedere zondag over zzp’ers in TPO Magazine. Klik hier voor een overzicht en hier voor een abonnement.    

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.