Realist Herman Gordijn maakte zijn modellen mooi van lelijkheid

“Een beklemmende gewaarwording,” zegt artistiek directeur Ype Koopmans over de ziekte en dood van Herman Gordijn. De Duitser Johannes Grützke was al gestorven op 17 mei, tegen het einde van zijn solo-expositie ‘Der Pinsel hat gesprochen’; Gordijn overleed acht dagen later; luttele weken voor de opening van ‘Het niet-perfecte is perfect’. Meteen stond vast dat deze expositie zou doorgaan, zoals Gordijn zelf ook had gewild.
Twee meesters namen in mei 2017 afscheid van deze aarde. Twee realisten die, ondanks hun stijlverschillen, een principe deelden dat zich kortweg laat aanduiden als ‘mooi van lelijkheid’. Beiden gaven bewust de onesthetische kanten van hun modellen weer. Niet om de mens belachelijk te maken, integendeel. Uit hun werk spreken eerder empathie en mededogen.

Kussen