Graft – De elfjarige Esmée mag ondanks ernstige rekenproblemen tijdens de Cito-toets geen rekenmachine gebruiken van school De Overhael in Driehuizen. De schoolleiding probeert deze fout te verdoezelen door documenten te vervalsen, aldus Esmées vader die aangifte heeft gedaan.

STEUN RO

Sebastiaan en Joyce Baldinger uit Graft hebben vier kinderen. Esmée, haar tweelingbroer Sam, Zoë van acht en Yara van zes. Het hele kwartet zit op openbare basisschool De Overhael in het eerstvolgende dorp Driehuizen. Nog wel, want de school wil ze weg hebben. Oorzaak: het steeds hoger oplopende conflict over Esmée.

Het meisje heeft ernstige reken- en wiskundeproblemen. Die dyscalculie is officieel vastgesteld tijdens een psychologisch onderzoek eind 2013 en begin 2014 bij Kinderpraktijk Hoorn. Citaat uit het onderzoeksrapport: ‘Er is geconstateerd dat er, als gevolg van de dyscalculie en gegeven de leeftijd en omstandigheden van de betrokkene, sprake is van belemmeringen in de onderwijsmaatschappelijke participatie’.

Dyscalculie

Op haar school weten ze dit en hebben ze, tot voor kort, Esmée toegestaan bij het rekenen onder meer een rekenmachine te gebruiken. Ze krijgt begeleiding. De Overhael onderschrijft dan ook het, met subsidie van het ministerie van onderwijs opgestelde ‘protocol ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie’ voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar. Geen wolkje aan de lucht dus voor Esmée, die zich enorm verheugt op het gewenste vervolg, vmbo-theoretische leerweg aan de favoriete Berger Scholengemeenschap.

Aanpak school met toevoegingen in rechterkolom
Aanpak school met toevoegingen in rechterkolom

De droom van de leerling uit groep 8 is de afgelopen weken echter uiteen gespat. Ze is ‘veroordeeld’ tot  het lagere vmbo-kader. BSG voert die onderwijsrichting niet, wat het voor het kind extra pijnlijk maakt. Wat ging er mis? Kort door de bocht gezegd: de school heeft Esmée haar rekenmasjientje afgepakt.

Haar is verboden het strikt noodzakelijke hulpmiddel te gebruiken tijdens de Cito-toets en de Nederlandse Intelligentietest voor onderwijsniveau (Nio). Want, zegt de school, beide instanties adviseren geen rekenmachine te gebruiken. Omdat de toetsen nu eenmaal zijn bedoeld om de  rekenvaardigheid van leerlingen vast te stellen om op basis daarvan het onderwijsaanbod te bepalen.

Sebastiaan Baldinger snapt er geen snars meer van. Op 2 december 2015 vraagt hij daarom de school om te bevestigen dat ze zich houden aan het protocol, waarin het gebruik van hulpmiddelen ook bij toetsing is toegestaan. Van dat moment af is het hommeles tussen Baldinger en schooldirecteur Edith Hoegen. Als zij Baldinger en zijn advocaat Jeroen Dallinga en hun mails op poten zat is, schakelt zij jurist Siep van der Galiën in van de Isob, de intergemeentelijke stichting voor openbaar basisonderwijs waar De Overhael.

Aanpak

Van der Galiën komt op 6 januari op de proppen met het document ‘Specifieke aanpak op ernstige rekenwiskunde-problemen of dyscalculie’, waarmee Hoegen cs hun handelwijze rechtvaardigen. Baldinger heeft nog nooit van die eigen aanpak van De Overhael gehoord en legt het stuk naast het protocol. ,,Wat blijkt? Ze hebben het protocol overgenomen, maar er onder het kopje ‘begeleiding’  aan toegevoegd dat Cito-toetsen en Nio-test worden gemaakt volgens de gestelde richtlijnen van Cito/Nio.”

De inwoner van Graft, in het dagelijks levens gerechtsdeurwaarder te Alkmaar, vertrouwt het voor geen cent. Omdat Hoegen cs geen antwoord op zijn vragen en die van Dallinga heeft, laat Baldinger digitaal onderzoek doen naar de herkomst van dit document. ,,We hebben in de computergeschiedenis van de school ontdekt dat een medewerker van de school het op 11 december gemaakt heeft, vermoedelijk in opdracht van Hoegen, die het zelf op 5 januari nog eens wijzigt. Vervolgens heeft een tweede medewerker, om het fundament te creëren voor deze handelwijze, het schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 aangepast. Maar slechts op een plek, wat elders in dit profiel wordt benadrukt dat louter het protocol als uitgangspunt dient.”

Conclusie, aldus Baldinger en Dallinga, is dat de school, lees Hoegen ‘een geschrift valselijk heeft opgemaakt of vervalst om tot bewijs te dienen van het bestaan van een specifieke aanpak’. Dallinga heeft aangifte van valsheid in geschrifte – waarop zes jaar cel staat – gedaan bij de hoofdofficier van justitie in Alkmaar. Baldinger wil de directrice echter niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk aanpakken. Via een kort geding wil hij de school dwingen op haar schreden terug te keren, ,,zodat Esmées toekomst niet wordt verknald en al mijn kinderen  onderwijs kunnen blijven volgen op deze school.”

Minderjarige

Isob en school willen niet reageren. Dit is het mailtje dat Van der Galiën stuurt als hem wederhoor wordt geboden: ‘Mijn cliënte zal niet ingaan op een zaak tussen ouders en een school, waarbij een minderjarige leerling is betrokken. Ook regelgeving verhindert dat informatie aan derden wordt verstrekt’.

Aan Baldinger dan maar het laatste woord. Waarom heeft Hoegen gehandeld, zoals ze heeft gehandeld? ,,Hoogstwaarschijnlijk omdat ze de ‘regeling van het college voor toetsen en examens van 27 augustus 2014 over hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets primair onderwijs’ heeft overtreden. Ze heeft in strijd gehandeld met de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en kan van de onderwijsinspectie daarvoor een flinke tik over de vingers krijgen. Een onrechtmatige daad, die grote financiële consequenties kan hebben, zoals een schadevergoeding. Tenslotte hebben wij  duizenden euro’s betaald voor bijvoorbeeld het psychologisch onderzoek, dat vervolgens volkomen genegeerd is.”

Het in december aangemaakte document.
Het in december aangemaakte document.
aajruitenbeek@kpnmail.nl'
    Misdaad & misstanden, rechtbank, thrillers, Achterdam & prostitutie