SER: kennismigranten warm ontvangen

De SER vindt nu unaniem dat Nederland meer werk moet maken van het aantrekken en het behoud van het juiste buitenlands talent, zoals technici, IT’ers en betawetenschappers en studenten. Het advies Make it in the Netherlands! heeft als kern dat het belangrijk is voor de welvaart, de economie en het hoger onderwijs dat Nederland internationaal talent weet te werven en te binden. ‘Kennismigranten moeten we warm ontvangen.’

Dat stond al in het ontwerpadvies, maar nu denken werknemers, werkgevers en Kroonleden er ook zo over. Dat is nog eens andere koek dan de etnocentrische bril die de politiek de afgelopen tien jaar heeft gedomineerd. Nederland is nu impopulair onder buitenlandse studenten en vooral de beta’s laten Nederland links liggen.

Warme ontvangst kennismigranten

FNV-bestuurder Leo Hartveld vindt Nederland moet investeren in een warme ontvangst, goede begeleiding en informatie over mogelijkheden voor stages, toegang tot de arbeidsmarkt, kennismaking met het bedrijfsleven. Daarnaast is het nodig te investeren in informatie aan buitenlandse studenten over hun rechten en plichten. Dan gaat het over vragen als: wat moet je doen om hier te mogen werken, hoe kom je aan betaalbare huisvesting, hoe zit het met verzekeringen en hoe zit het met je arbeidsvoorwaarden?

Duitsland en Denemarken als voorbeeld

Lodewijk van der Grinten vindt namens de drie centrale werkgeversorganisaties dat er een landelijk programma naar Duits of Deens voorbeeld voor strategische werving van internationaal toptalent moet komen, dat de bekendheid en aantrekkelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs en arbeidsmarkt moet verhogen. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de overheid is hierbij essentieel.

SER-voorzitter Wiebe Draijer noemt het een belangrijk, concreet en praktisch advies dat niet ondergesneeuwd mag raken onder de andere adviezen en rapporten die dezer dagen verschijnen. ‘Het is belangrijk om te bezien hoe hieraan spoedig uitwerking kan worden gegeven.’

Het Kroonlid Barbara Baarsma was voorzitter van de commissie is verheugd te kunnen melden dat het advies nu al op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen gezien de positieve reacties van onder meer VSNU en Nuffic. ‘Het ligt op een presenteerblaadje. Ik zeg: pak het op, ga aan de slag!’

Mijn gekozen waardering € -

Politiek beschouwer en analist. Werkzaam als zelfstandig journalist met uitgebreide kennis over de EU en stedelijk bestuur en de actuele vraagstukken die daar spelen, op het gebied van onderwijs, arbeidsverhoudingen, en identiteit.

Geef een antwoord