De ene blockchain is de andere niet. Dat betekent ook dat een kop in de krant of het al dan niet goed gaat met ‘de blockchain’ mij niet zoveel zegt

Ontwikkeling

Er is met de Blockchain een ontwikkeling ingezet, waarbij een een aantal elementen samenkomen. Elementen die als zodanig meerwaarde gaan creëren. Maar dat effect gaat verschillen per bedrijfstak. En waarschijnlijk ook met het type blockchain dat wordt toegepast.  Dat brengt mij bij een bedrijf dat naar mijn smaak een goed kans maakt om hier te excelleren. Smilo, een naam waarbij je kunt denken aan een variant op het woord Smile. Maar het is eigenlijk een verwijzing naar en afgeleide van Smilodon, een prehistorische sabeltandtijger!

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.