De Spaanse Griep in het collectief geheugen

Stelling (n.a.v. congres in Ieper, 7-8 februari 2019): De voor de Duitsers ongunstige uitkomst van de Eerste Wereldoorlog komt op rekening van de Spaanse Griep