Steeds meer 50-plussers van WW naar ZZP

Onze zondagse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat zzp'ers raakt.

Het UWV slaagt er steeds beter in om 50-plussers aan werk te helpen. Ook als zzp'er. Maar doordat er elke maand meer oudere werknemers worden ontslagen dan aan een baan geholpen, blijft het aantal WW-uitkeringen toenemen. Dat en meer, in week 14 van 2015.

Het aantal 50-plussers dat vanuit de WW start als zelfstandige zonder personeel is de afgelopen jaren flink toegenomen, meldt het UWV. Uit de Barometer 50-plus van deze maand blijkt dat het er in 2012 nog maar 2502 waren, in 2012 al 2666, en in 2014 maar liefst 3496.

Het lukt het UWV sowieso steeds beter om ouderen aan werk te helpen. De slagingskans is over diezelfde periode gestegen van 40 tot 44 procent. Maar doordat er elke maand meer oudere werknemers worden ontslagen dan aan een baan geholpen, blijft het aantal WW-uitkeringen voor deze groep toenemen.

988.000 zzp'ers of 808.000?

Het UWV plaatst zijn resultaten met 50-plussers tegen de achtergrond van een aantal algemene gegevens. Zo zou ons land momenteel 988.000 zzp'ers tellen, met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. Van alle zzp'ers zou 43 procent 50 jaar of ouder zijn. Die cijfers moeten echter met enige omzichtigheid worden gehanteerd.

Zo rekent het UWV veel meer mensen tot de zzp'ers dan het CBS, dat er maar 808.000 telt. Het verschil zit hem vooral in degenen die minder dan twaalf uur per week aan hun bedrijf besteden. Bij het UWV tellen die wel mee, bij het CBS niet.

Die ruimere definitie zal ook verklaren waarom het CBS op een lagere gemiddelde leeftijd uitkomt dan het UWV: geen 48 jaar maar slechts 46. Bij de werknemers is dat momenteel 40,6 jaar, volgens het CBS.

Het verschil in gemiddelde leeftijd tussen zelfstandigen en werknemers is door de jaren heen redelijk constant. Het ontstaat doordat werkgevers eerder oudere werknemers ontslaan dan jongere, terwijl zelfstandigen juist vaak blijven doorwerken tot na het bereiken van de AOW-leeftijd.

VERDER DEZE WEEK

Pakketbezorgers die als zzp'er werken voor PostNL eisen dat het bedrijf hen weer een arbeidscontract aanbiedt. Zij vinden dat de omstandigheden waaronder zij moeten werken niet voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt voor zelfstandig ondernemerschap. 

De directie van PostNL stelt dat er niets aan de hand is. De actievoerders kregen al politieke steun van de SP en daar heeft de PvdA zich nu bij aangesloten. De SP stelde al in 2012 kamervragen over de kwestie. 

Uit de beantwoording van die vragen door toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker kon het beeld ontstaan dat de Belastingdienst van tevoren op de hoogte was van de zzp-constructie die PostNL wilde toepassen, en een oogje dicht had geknepen. Op de vraag of er soms een convenant was gesloten, wilde Bleker geen antwoord geven.

Pensioen

Vorige week pleitte SER-kroonlid Ferdinand Grapperhaus voor een pensioenplicht voor zzp'ers. Was dat niet wettelijk te regelen, dan moest het recht op zelfstandigenaftrek maar worden gekoppeld aan het betalen van pensioenpremie. Ook de Nederlandse Bank is voor een pensioenplicht voor zzp'ers. De president van de centrale bank, Klaas Knot, herhaalde dat deze week nog eens.

In een toespraak ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Netspar (het netwerk van publieke en private pensioeninstellingen) stelde Knot dat een "moderne, dynamische arbeidsmarkt" vraagt om een brede pensioenspaarplicht. Dat zou volgens hem niet alleen "de risico’s voor de toekomstige belastingbetaler" verminderen, het zou ook "verstoring van de arbeidsmarkt" voorkomen.

Hypotheken

De Nederlandse Vereniging van Banken komt met een informatiepunt voor zzp'ers en flexwerkers over hypotheken. Volgens de organisatie zijn de hypotheekregels voor zzp'ers minder streng dan vaak wordt gedacht.

Het probleem ligt niet alleen bij een gebrek aan kennis onder zelfstandigen, aldus voorzitter Chris Buijink van de NVB. "We zien ook dat bankmedewerkers de situaties van zzp'ers niet altijd goed kunnen beoordelen en dat hypotheekadviseurs niet altijd de juiste kennis hebben om een jaarrekening op de juiste manier te lezen en zo de cijfers goed te interpreteren om een aanvraag goed te kunnen voorbereiden."

Charme-offensief

Minister-president Rutte reikte zaterdag de Freelancer of the Year Award uit aan foodblogger Carlijn Bröring. In de aanloop naar het evenement waren er op de website van Rutte's ministerie van Algemene Zaken al mooie woorden verschenen over zzp'ers: 

"Freelancers zijn in Nederland (…) niet meer weg te denken uit de arbeidsmarkt. Van de werkzame beroepsbevolking is 1 op de 10 zzp'er. Het kabinet vindt zzp’ers belangrijk voor de economie en wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten en betere kansen voor zzp’ers op overheidsopdrachten."

Na afloop van het evenement verscheen op de twitter-account van de premier de tekst: "Op de Dag van de ZZP'er: ‘Ondernemers nemen risico, innoveren en investeren: Onmisbaar dus voor Nederland!" Helaas werd daarbij niet duidelijk of @MinPres nou zzp'ers tot die ondernemers rekende of juist niet.

De voorlichtingsdienst van het ministerie van Economische Zaken probeerde het charme-offensief van de premier kracht bij te zetten door te melden dat de overheid zzp'ers steunt "via micro-krediet, garanties en fiscale voordelen". Daarbij verwees @NieuwsEZ naar beloftes van het kabinet uit 2012, om zelfstandigen makkelijker toegang te bieden tot kredietfaciliteiten, hun administratieve lasten te verminderen, en hen meer kans te geven op overheidsopdrachten.

De reacties op Twitter varieerden van "Waarom blijf ik dan het gevoel houden dat dit niet terug is te zien in de wet en regelgeving?" (@Fleetshield) tot "Mooie woorden. Nu de daden: handen af van de zelfstandigenaftrek" (@JerryGoossens1).

 

Pierre Spaninks schrijft (bijna) iedere zondag over zzp’ers. Klik hier voor een overzicht en hier voor een abonnement.

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.