Stethoscoop vervangen door Stemoscope

Ik begin een dwergpincher te beluisteren met de Stemoscope

Maandagochtend 12 augustus 2019 06.00 uur (Zwolle) is het in Shanghai lunchtijd

Dat ontdek ik als ik contact opneem met Junfeng Zhao, de uitvinder van de Stemoscope. Via Skype heb ik vrijwel meteen een audiogesprek. Hij wil de mogelijkheden van de stethoscoop nieuwe stijl (spreekt over de ‘next generation’) beschikbaar maken voor het grote publiek. Hij heeft het  over ‘the sound of live”. Ik word bedankt voor mijn inbreng om dit project tot een succes te maken. Immers ik bestelde een tweetal van de Stemoscope producten, nog in een vroege fase van de crowdfunding (financiering) via platform Kickstarter.

Uitvinder
In een eerdere fase heeft Junfeng al een bloeddrukmeter manchet ontwikkeld voor zelfregistratie. Hij heeft zijn sporen dus al wel verdiend. Zijn bedrijf heeft inmiddels tenminste 4 patenten. Er werken nu 10 medewerkers, vooral ingenieurs . Wat betreft een  eventuele toepassing van artificiële intelligentie (een vraag van mij). Dat is nu niet aan de orde. Junfeng  heeft momenteel de handen vol aan zijn product, de stemoscope. Hij verwacht dat veel gewone mensen geïnteresseerd zullen zijn om hun eigen hartslag te horen. Maar we zijn het er over eens dat er nieuwe toepassingen te verwachten zijn. Ik zie al enkele filmpjes verschijnen op YouTube.

Landgenoot
Op Twitter tref ik een interessant bericht aan. Daarin wordt door een landgenoot een beeld geschetst waarin dit device onderdeel dadelijk uit maakt van de gangbare zorg. Ernst-Jan Wind heb ik gevraagd wat zijn ervaringen zijn. Zeker is dat de Stemoscope niet duur is, handzaam en klein. Zelf ben ik als test begonnen om bij een logee, een dwergpincher, maar eens de hartslag te registreren. Om het signaal te beluisteren, heb ik het versterkt via het sound programma Audacity. Ik heb ook een domeinnaam geregistreerd, want wellicht kan ik zelf iets ondernemen? Zeker, er zijn concurrerende producten maar die zijn een stuk prijziger en nadrukkelijk voor de medische beroepsgroep. Wat is de opinie van de  lezers?

Links:
https://www.stemoscope.com/
https://www.stemoscope.com/stemoscope-in-fighting-covid-19-disease-lung-sounds

Mijn gekozen waardering € -