Stichting in de bres voor slachtoffers misbruik Jehovah’s Getuigen

De nieuwe Nederlandse stichting Reclaimed Voices wil de huidige procedures bij Jehovah’s Getuigen rondom seksueel misbruik aan de kaak stellen. Ze wil hierover bewustwording creëren bij de overheid en in de maatschappij en streeft naar verandering in het beleid van de wachttorenorganisatie, zodat kinderen beter beschermd worden.

Onderzoek in 2015 door de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse in Australië wees uit dat het beleid aangaande seksueel misbruik ernstige gebreken vertoont. Bij de leiding van de geloofsgroepering bleken aldaar 1006 daders geregistreerd te staan. Geen hiervan was door de organisatie bij de autoriteiten aangegeven. Door de cultuur van stilzwijgen weet men vaak niet dat er zich een pedofiel binnen eigen gelederen bevindt.

Het beleid is wereldwijd gelijk en wordt dus ook in Nederland gehanteerd. Stichting Reclaimed Voices vindt dat het een maatschappelijk probleem betreft. Kinderen zowel binnen als buiten de groepering lopen gevaar slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Daarom pleit ze bij de overheid naar breed onderzoek en het nemen van maatregelen om kinderen te beschermen.

De naam Reclaimed Voices kan vertaald worden als ‘herwonnen stemmen’. Het verwijst hiermee naar de ruimte die de stichting misbruikslachtoffers wil bieden hun stem te herwinnen en zich uit te spreken.

Website van de stichting: www.reclaimedvoices.org

Mijn gekozen waardering € -

Raymond Hintjes (Brunssum, 1977) is opgevoed als Jehovah's getuige. Hij is zeer actief geweest binnen deze gemeenschap. In 2006 heeft hij met deze gemeenschap gebroken. Raymond heeft een studie HBO Theologie gedaan en werkt als docent levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Naast zijn baan heeft hij Religiewetenschappen gestudeerd aan de Radbouduniversiteit.