Student in Rotterdam

Een rel in Rotterdam. Studenten van Frontline doen huisbezoeken uit naam van de gemeente. Ooit was ik ook zo'n student.

Met de transitie van de Jeugdzorg naar de Gemeenten sinds de jaarwisseling, wordt nieuws over deze sector met extra aandacht gevolgd. Ineens doemt er een mogelijke rel in Rotterdam op.

Twitter 

Twitter (18:24 – 23 jan. 2015 · Details): Gezin dode baby begeleid door studenten http://nos.nl/artikel/2014971-gezin-dode-baby-begeleid-door-studenten.html via @NOS

Huisbezoeken

Ooit was ik ook zo'n student in Rotterdam. In mijn bezit is nog een roze folioformaat documentmap met aan de voorzijde een met de hand geschreven (vulpen) titel ' Huisbezoeken' en "J.T.A. te Gussinklo'. Deze map heeft enkele verhuizingen overleefd. Er zitten krantenknipsels, stencils en doorslagen (carbon) van getypte verslagen van huisbezoeken in.

Om met de krantenknipsels te beginnen. Zo heb ik een groot artikel uit de Havenloods van donderdag 16 september 1971. Dat handelt over 'de hel van de drugs'. Zo zegt dokter JF Caljé, destijds Hoofd afdeling Sociale Psychiatrie en Geestelijke Hygiëne van de GG en GD van Rotterdam (en als zodanig leider van het Rotterdamse drugteam) 'drugs zijn vervangingsmiddelen voor mensen, als er geen mensen zijn, gaat men terug naar de drugs'.

Het was ook deze Caljé die de stages van senior coassistenten begeleidde. De stage op 'De Baan' bestond in belangrijke mate uit huisbezoeken kriskras door Rotterdam. Wat heb ik rondgefietst! Het ging daarbij om cliënten die uitvoerig bekend waren. De leiding lag bij de betreffende coördinerende verpleegkundige/maatschappelijk werkster. De rapporten hadden mogelijk toch een zeker belang. Zie bijvoorbeeld een notitie onderaan een door mij opgesteld rapport over een huisbezoek.

Zinvol

Naar mijn mening waren de huisbezoeken door een student uitermate zinvol. De cliënten stelden het merkbaar op prijs. Er was een goede coördinatie en terugkoppeling met de opleiders/begeleiders. Voor mij als medicus in de dop waren de ervaringen 'in de wijk' van cruciaal belang en hebben mij enorm beïnvloed. En dat geldt vast ook voor mijn medestudenten (zie hier een viertal op de Maaskade bij het Studentenschip de Seven Seas).

Gemist

Wat is er nu mogelijk misgegaan in Rotterdam? Via de betrokken journalist van de NOS probeer ik te achterhalen waar het bureau Frontlijn zijn studenten recruteerde. Wat hadden deze studenten voor kennis als bagage. Welke rol speelden zij in het contact met de client en hoe stond het met de terugrapportage (schriftelijk?) en eventuele feedback. De verantwoordelijk wethouder heeft wel een punt dat hij meer informatie nodig heeft.

Maar er wordt ook gesteld dat dit nog maanden zou kunnen duren? Enige reden tot zorg is er natuurlijk wel. De commercialisering van de thuiszorg en de nieuwe rol van de Gemeenten maken de kans op fouten in deze transitie groot. Er is van alle kanten voor gewaarschuwd. We zullen afwachten. Model GGD, Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid aan de Schiedamsedijk / BaanOnderzoek naar dood baby duurt maanden volgens zegslieden. Bureau Frontlijn schijnt niet te willen reageren en verwijst naar de Gemeente Rotterdam?

Mijn gekozen waardering € -