Collectie

Straffeloos geweld van moslims op moslims

De ontmoeting in Lahore vindt plaats in een particulier huis achter hoge muren. Pas na het sluiten van het hek stap je de auto uit, opdat de buren niets in de gaten krijgen. Ze kunnen doorvertellen dat die ahmadiyya-buurvrouw buitenlanders op bezoek heeft. Andere deelnemers aan het gesprek, zoals advocaten, zakenmensen, journalisten en slachtoffers van de vervolging naderen wandelend onopgemerkt het huis.We zijn op een fact-finding missie, het verzamelen van feiten en getuigenissen van ahmadiyya, een kleine moslimgeloofsgemeenschap die door

Lees verder