CollectieEconomie

Grapperhaus (SER): Verplicht pensioen voor ZZP’ers

Zelfstandige schilders willen af van hun verplichte pensioenfonds. Kroonlid Grapperhaus van de SER bepleit zo'n regeling juist voor alle zzp'ers. Verder in week 13 van 2015: ONL voor Ondernemers wil een eigen juridisch en fiscaal statuut voor zelfstandigen, en samenwerkende zzp-juristen helpen War Child.Er wordt volop gespeculeerd over de noodzaak van een verplichte verzekering voor zzp’ers tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en over een verplichte pensioenopbouw. Een cruciale omslag in het denken, want het afgelopen decennium was de tendens juist

Lees verder
CollectieEconomie

PvdA: ZZP’ers verplicht verzekeren

Er moet voor zelfstandigen weer een verplichte collectieve verzekering komen tegen arbeidsongeschiktheid. Dat vindt tenminste Roos Vermeij, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Volgens Vermeij moeten we haar voorstel zien in het kader van de herwaardering van collectiviteiten: "Het afgelopen decennium zijn we doorgeschoten in de waardering van keuzevrijheid en individualisering, waarbij je zelf dingen moet regelen. Wij zijn daar als PvdA misschien te veel in meegegaan."Gedwongen winkelnering bij de overheidZelfstandigen zitten in overgrote meerderheid niet op een verplichte verzekering te wachten. Uiteraard willen

Lees verder
CollectieEconomie

ZZP’ers aan de ketting

Volgens werkgevers en werknemers moeten zzp'ers aan de ketting van de sociale zekerheid. Maar eerst het goede nieuws: het kabinet wil het alsnog mogelijk maken dat zelfstandigen aan de slag gaan in de zorg. De betrokken ministers schreven deze week aan de Tweede Kamer dat zij bestaande belemmeringen zullen weghalen en voor iedereen duidelijk zullen maken aan welke regels een zorg-zzp'er dient te voldoen. Volgens ZZP Nederland wordt de zorgpilot die eerst per 1 januari 2015 zou stoppen verlengd, mogen zzp'ers zich vanaf die datum direct laten inhuren door

Lees verder
CollectieEconomie

Ondernemers Digest, week 14

Zelfstandige onderneemsters die zwanger waren tussen 2004 en 2008 moeten alsnog een uitkering krijgen. Het kabinet laat de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen over aan het particulier initiatief. En de vakbonden blijven zzp'ertje pesten, met of zonder de Belastingdienst. Dat alles in week 14 van 2014.De Nederlandse staat moet alsnog een uitkering geven aan 20.000 zelfstandige onderneemsters die in de periode 2004-2008 zwanger zijn geweest. Althans, dat adviseert een internationaal comité dat toeziet op de naleving van het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties.Vraag

Lees verder