Collectie

Is er wel een bevredigende spionagewet mogelijk?

Alles bij elkaar ‘mogen’ Tweede Kamerleden duizenden pagina’s aan voorstellen, adviezen en kritiek lezen alvorens ze over een nieuwe spionagewet gaan stemmen. Is dat mogelijk? En krijg je dan alsnog een bevredigende balans tussen noodzakelijk vergaande digitale bevoegdheden en borging van privacy van ‘onschuldige burgers? Of is dat per definitie onmogelijk met spionage? Het wetsvoorstel voor de Wiv (2017 of 2018) ter vervanging van de huidige Wiv 2002 komt van minister Plasterk (BZK, PvdA), en is medeondertekend door VVD-ministers Van

Lees verder
CollectieLeven

Voltooid leven? Laat die mensen lekker sterven! Of wacht…

'Hipster-christen bekeert zich tot de SGP', had er boven dit stuk moeten staan. Als theoloog heb ik me namelijk jarenlang heel senang gevoeld bij de meer progressieve politieke partijen in ons stelsel. Deze maand deed een terminale druppel de emmer dan toch overlopen en voelde ik me even, heel even meer ChristenUnie dan GroenLinks. Een beetje gezond wantrouwen Ik heb het namelijk wel door. Eigenlijk heeft iedereen het wel door. Dat geouwehoer over 'voltooid leven'. Over hoe ouderen die niet ziek zijn en

Lees verder
Collectie

Beter fraude bestrijden met beoogde datawet

Curieus is het ontbreken van goed onderzoek naar de mogelijke omvang van fraude in Nederland. Dat heeft een oorzaak: je weet niet wat je niet weet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt tot 4,6 miljard euro, maar dat is exclusief witwassen. Veelal wordt 11 miljard euro aangehouden, gebaseerd op ramingen van adviesbureau PwC. Eind 2013 kwam er een ministeriële commissie-Aanpak Fraude, met premier Rutte als voorzitter en de minister van VenJ als coördinator. Ze brachten een Rijksbreed actieplan

Lees verder
Collectie

57.000 euro boete voor het Brabants Landschap na opruimen andermans afval

Stel, je houdt van de natuur en doneert daarom jaarlijks een bedrag aan een natuurbeschermingsorganisatie van jouw keuze. Sta je er dan weleens bij stil dat jouw donatie wordt besteed aan het opruimen van lekkende vaten chemische troep, afkomstig uit xtc-laboratoria? Of een partij asbest golfplaten die iemand van zijn schuurtje heeft gesloopt en vervolgens heeft neergesmeten in dat mooie natuurgebied bij jou om de hoek?Vast niet. Je hoopt dat mede dankzij jouw financiële bijdrage steeds meer natuur kan worden

Lees verder