Nashville-initiator Arjan Baan: ‘We moeten geshaket worden’

Was die Nashville-actie nu een terloopse oprisping van een paar naïeve huis-tuin-en-keukentheologen? Of legt het document de diepere driften van christelijke hardliners bloot? Arjan Baan, één van de initiatiefnemers in Nederland: “Het beangstigende van deze tijd vind ik dat we bedwelmd worden door Babylon. Dat christenen zich over twintig jaar achter het oor krabben en roepen: hoe hebben we in vredesnaam homoseksualiteit in onze kerken toegelaten?”

Lees verder