Collectie

Een Braziliaanse begrafenis

Onlangs woonde ik voor het eerst een Braziliaanse begrafenis bij. Dat was nogal een cultuurschok. In een land waar men, om het maar eens diplomatiek te zeggen, graag de tijd voor dingen neemt is een uitvaart het toppunt van efficiëntie. Wie ’s ochtends overlijdt ligt dezelfde middag nog onder de zoden.Dat heeft natuurlijk alles te maken met het tropische klimaat. Rouwcentra waar een overledene gekoeld opgebaard kan liggen zijn er niet of nauwelijks, dus wordt de dode gewoonlijk binnen vierentwintig uur

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Doodgaan in de Hongerwinter

Allemaal niet waar. Wel waar was dat de eerste maanden van 1945 met name Amsterdam werd geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal sterfgevallen. Van 1 januari tot de bevrijding op 5 mei 1945 overleden er mede ten gevolge van honger en kou ruim achtduizend mensen. Dat waren er zo'n vijfduizend meer dan in dezelfde periode van een normaal jaar als 1938.Tegelijkertijd werden de middelen om de overledenen een laatste rustplaats te bieden schaarser. Er was amper brandstof voor

Lees verder
Collectie

Begraven is niet (te) duur

Het is vast nog niet tot iedereen doorgedrongen, maar het is de Week van de Begraafplaats (31 mei-8 juni). De Week krijgt nu vooral aandacht in de regionale media. Wat daarbij steeds te lezen en te horen valt, is dat begraafplaatsen het financieel moeilijk hebben. Oorzaak: het aantal begrafenissen loopt sterk terug. Daarom hebben negen Amsterdamse begraafplaatsen het initiatief genomen tot deze eerste Week van de Begraafplaats. In diverse andere Europese landen wordt de Week al langer georganiseerd. Doel: laten

Lees verder