CollectieWetenschap

(Gender)neutrale taal maakt ons aardiger. Op naar god, xij, xem en xijn!

In de nieuwe Nederlandse vertaling van de Bijbel moet god niet als 'Hij' maar als 'hij' aangeduid moeten worden, zoals in de versie uit 2004 ook al gebeurde. Dat vindt een groep van vrouwelijke religiewetenschappers en theologen, meldt TROUW. De Oecumenische Vrouwensynode en de Nederlandse afdeling van een Europees netwerk vrouwelijke religie-onderzoekers stuurden daarover een brief naar de uitgever, het Nederlands Bijbelgenootschap. Volgens de ondertekenaars is het gebruik van een zogeheten eerbiedskapitaal voor vrouwen een 'klap in het gezicht' en 'een

Lees verder
CollectieLevenOpinie

Adam (van Eva) was een zelfzuchtige orgaandonor

Het dagblad Trouw drukte onlangs een polemiek af over het wetsontwerp actieve donorregistratie, met als deelnemers Fokke Wieringa, lid van de ChristenUnie en medisch technoloog, en Patrick van Schie, directeur van de liberale denktank TeldersStichting. Van Schie betoogt dat de staat alleen inbreuk mag maken op iemands lichamelijke integriteit als diegene daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Hij vindt het daarom bezwaarlijk om een overledene bij verstek tot donor verklaren als hij of zij bij leven verzuimd heeft een keuze

Lees verder
CollectieInterviewLeven

Happinez-oprichter Inez van Oord: ‘De Bijbel mág weer’

Inez van Oord (1958) was bedenker en hoofdredacteur van de succesvolle magazines Seasons en Happinez. Haar boek  Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? werd uitgeroepen tot Het Beste Spirituele Boek van het Jaar 2016. Onlangs verscheen bij Humanize en Kosmos Uitgevers haar nieuwe boek: Rebible; Ontdekking van vergeten verhalen. In dit interview legt ze haar leven langs dat van de Bijbelfiguur Mozes aan de hand van 7 bijbelteksten. Exodus 2:3-5: Ze (...) legde het kind erin en zette

Lees verder
CollectieLeven

Wil godgeleerde Alain Verheij ophouden met het verketteren van ongelovigen?

Jeroen Pauw is een godsgeschenk voor de carrière van de theoloog Alain Verheij. De onzin die Jeroen of zijn gasten debiteren over islam of christendom is voor Alain vaak een mooie aanleiding om in de pen te klimmen. Zo waagde Jeroen het eens om Dimitri Verhulst uit te nodigen, een Vlaamse auteur die de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft herschreven tot een orgie van seks en geweld. Jeroen en Dimitri verlustigden zich aan teksten waarin vrouwen werden verkracht,

Lees verder
Collectie

Joris Luyendijk: ‘God is dood en ieder voor zich, dat werkt niet’

“Zo gaat het altijd,” zegt Joris Luyendijk, als hij het Rabobank-gebouw in Utrecht uitloopt. Hij kwam er nauwelijks weg nadat hij een praatje had gehouden voor vrouwen uit de financiële sector. Met zijn handen nonchalant in zijn zakken stond hij op het podium. Uit het hoofd vertelde hij over zijn tijd in Londen en maakte hij af en toe een geslaagd grapje. Na afloop klampen de vrouwen, en een enkele verdwaalde man, hem aan. De een wil met 'm op

Lees verder
CollectieLeven

‘Spinoza’s visie druist tegen jodendom en christendom in’

Hij heeft het leven en denken van Baruch Spinoza slechts oppervlakkig bestudeerd, maar toch heeft opperrabbijn Binyomin Jacobs naast het Jood-zijn iets met de filosoof gemeen. ‘Mijn vader was opticien en ik sleep wel eens glazen voor hem. ’De zeventiende-eeuwer Spinoza was lenzenslijper van beroep. ‘Glazen en lenzen hebben alles te maken met kijken naar en dus met visie.’Maar daarmee houdt de vergelijking op. Want de visies van beiden lopen uiteen en Spinoza staat in de filosofielessen aan de Talmoedhogescholen niet

Lees verder