Kort van Stof: Roman Helinski

In de serie Kort van Stof publiceren toonaangevende schrijvers een nieuw, ongepubliceerd kort verhaal. Roman Helinski debuteerde afgelopen lente succesvol met de roman ‘Bloemkool uit Tsjernobyl’. In deze Kort van Stof een fragment uit zijn novelle ‘De wereld volgens mijn moeder’, die voorlopig op de plank blijft liggen.

Lees verder