Collectie

Teek it or leave it. Voor de ziekte van Lyme 2,5 miljoen euro beschikbaar

Dit is een bewuste verschrijving. De teek staat als insect volop in de aandacht. Het bedrag dat het Ministerie van VWS bestemd heeft voor de teek zal vast niet op de plank blijven liggen. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op haar website meldt op 20 juni 2017 is dit geld beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dit centrum moet ervoor zorgen dat de diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Lyme verbetert. Lyme is een grillige infectieziekte die zich op

Lees verder