Geen enkele EU-lidstaat is politiek zo instabiel als Bulgarije

Bulgarije trad op 1 januari 2007 toe tot de EU. Aanvankelijk bestonden volop twijfels of het land er klaar voor was. Vooral inzake de onafhankelijke rechtspraak en corruptiebestrijding waren er grote zorgen. Daarom moest het land na toetreding ieder jaar verslag doen over de vorderingen op deze gebieden aan het Cooperation and Verification Mechanism (CVM). Deze Europese instelling is speciaal in het leven geroepen om de nieuwe EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije te helpen bij hun aanpak van die problemen. Ook in de meest recente CVM-rapportage staat dat Bulgarije nog werk te doen heeft. Met alle politieke instabiliteit komt daar vooralsnog weinig van terecht. En juist de corruptie is één van de hot items bij iedere parlementsverkiezing en poging een stabiele regering te vormen sinds april 2021.

Lees verder