CollectieNederland

Migrantenkinderen: hoe het CBS de werkelijkheid wegcorrigeert

Het was verontrustend nieuws dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn op 21 november verschenen Jaarrapport Integratie bracht: de achterstand van kinderen en zelfs kleinkinderen van niet-westerse immigranten is veel hardnekkiger dan gehoopt. Maar, haastten de Haagse statistici zich eraan toe te voegen, dat lag niet aan hun culturele achtergrond. Het lag aan de sociaaleconomische situatie waarin ze verkeerden. “Een deel van de verschillen verdwijnt als we corrigeren voor inkomen”, lichtte een woordvoerder toe, en ze verwachtte dat er

Lees verder
CollectieEconomie

ZZP 9,4% van de economie? Eerder 4%

ZZP'ers zouden jaarlijks 62,5 miljard euro bijdragen aan de Nederlandse economie: 9,4% van het bruto binnenlands product. Dat meldde het FD dinsdag op gezag van ZZP Barometer. Die berekening roept veel vragen op. Een aandeel van maximaal 4% lijkt waarschijnlijker. Dinsdag publiceerde de website ZZP Barometer de resultaten van een onderzoekje, uitgevoerd samen met detacheerder IT Staffing. Geen evident gezaghebbende bron, maar de media pikten het resultaat gretig op. Tot de NOS en het Financieele Dagblad aan toe.Pareltje uit het bericht was het nagelnieuwe begrip bruto zzp

Lees verder
CollectieEconomie

‘Verdringing’ vaste banen door ZZP’ers is fabeltje

Verdringing van werknemers door ZZP'ers? Een nieuwe analyse van CBS-cijfers wijst uit dat daarvan amper sprake is. Dat en meer, in week 20 van 2015.Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren weliswaar flink toegenomen, maar het aantal vaste banen is nog veel harder gedaald. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van CBS-cijfers over de afgelopen jaren, die deze week werd gepubliceerd door het kennisplatform ZiPconomy.Tegenstanders van flexibilisering menen zeker te weten dat vaste banen verdwijnen doordat er steeds meer zzp'ers

Lees verder
CollectieEconomie

ZZP niet meer goed genoeg, voor D66

Zelfstandigen zonder personeel moeten zelfstandigen mèt personeel worden, vindt D66. Om hen over de streep te trekken moeten ze korting krijgen op de werkgeverspremies. Verder deze week o.a. waar ineens het getal van 2,1 miljoen zelfstandigen vandaan kwam, modelcontracten in de zorg, en de Startersgids van Rinske Jansen.Zelfstandigen zonder personeel doen het zonder personeel. D66-kamerlid Steven van Weyenberg is dat een doorn in het oog. Daarom wil hij zzp'ers tijdelijk korting geven op de sociale premies en hen zo verleiden mensen in dienst

Lees verder
CollectieEconomie

ING ziet ZZP’ers niet zitten

Volgens de ING dragen zzp'ers nauwelijks bij aan de economie. Volgens het CBS wel. Rara, hoe kan dat? Verder in week 6 van 2015: staatssecretaris Klijnsma wil niks weten van kritiek op het pensioenadvies van de AFM, en een nieuwe editie van het Handboek Zelfstandigen. In hun rapport MKB 20025: Naar een sterker MKB hebben de economen van de ING ook de zzp'ers meegenomen. Dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen, want veel affiniteit met deze groep ondernemers lijken zij niet te

Lees verder
CollectieEconomie

Extra omzet voor zelfstandigen in de bouw

Volgens het CBS hapert het ondernemersvertrouwen, maar zelfstandigen in de bouw hebben niks te klagen. Dat en meer, in week 34 van 2014.Volgens het CBS is het vertrouwen van de Nederlandse ondernemers aan het begin van het derde kwartaal iets afgenomen. De daling deed zich met name voor in de bouw en de horeca. Ondernemers in de handel en de industrie waren juist wat positiever gestemd. Per saldo staat de vertrouwensindicator nog in de plus, maar we gingen wel van een

Lees verder