Woningnood: Waarom verpleger en onderwijzer geen huis meer kunnen vinden

Nederland verkeert in een wooncrisis: 300.000 woningen zijn er te kort, de verpleegkundige – waarvoor we massaal hebben geapplaudisseerd – en de onderwijzer kunnen eigenlijk nergens een woning vinden en in Amsterdam al helemaal niet; de reden: gebrek aan betaalbare woonruimte. ´De woningmarkt is failliet´, zegt Laurens Ivens (SP), wethouder wonen van Amsterdam.

Lees verder

Waarom je als huurder ‘huurdersbelasting’ betaalt

De woningwet van 2015 zette buurten en huurders verder op achterstand. Dat zeggen bestuurders Fons Köster van Van Alckmaer voor Wonen uit Alkmaar en Bram Lipsch van Jutphaas Wonen uit Nieuwegein. De wet leidt tot hogere huren, meer woningschaarste en minder investeringen in de leefbaarheid van buurten, vinden zij. De Tweede Kamer evalueert die woningwet binnenkort, maar die evaluatie wordt keer op keer uitgesteld,  nu weer na Prinsjesdag. Den Haag luistert niet’, zeggen de directeuren die ook bestuurslid zijn van het Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties.

Lees verder

‘Stijging daklozen vooral door woningnood (en de woningwet)’

Steeds minder mensen kunnen zich een huis – dus ook sociale huur – veroorloven, ziet Cody Hochstenbach, onderzoeker stadsgeografie aan de UvA. ‘Het aantal daklozen is tussen 2009 en 2016 gestegen met 70 procent in Nederland. Dat heeft deels te maken met de crisis, maar vooral met het onbereikbaar worden van een betaalbare woning. Noodgedwongen leven er naar schatting meer dan 100.000 mensen in vakantieparken. Vrijwel de hele politiek is schuldig aan de aanval op de sociale huur.’

Lees verder

Hoe de overheid met de woningwet segregatie versterkt

De overheid versterkt segregatie door het huurbeleid en vooral de woningwet van 2015, die de Tweede Kamer binnenkort bespreekt. Behalve woningnood ontstaan er steeds meer concentraties van armoede in de grotere Nederlandse steden. Dat komt door de inkomensgrens waarbij corporaties alleen woningen mogen verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat zegt Cody Hochstenbach, onderzoeker stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Er ontstaan pockets of poverty, eilanden van armoede.’

Lees verder