Ben jij pilmoe of is het je reddingsboei?

Vanaf de millenniumwissel kennen we het begrip pilmoeheid. De dan vruchtbare vrouwen zijn dochters van de pilslikkende generatie: ze zien er de nadelen van in (o.a. wel bescherming tegen zwangerschap, maar niet tegen geslachtsziekten) en er wordt steeds meer bekend over de werkingen op zowel de psyche als het fysiek van vrouwen. Er zijn nog steeds vrouwen die dankzij het kleine dagelijkse pilletje hun leven terug hebben, maar het aantal pilbezwaren en pilbezwaarden neemt toe. En deze keer niet door pastoors, dominees of andere betweters.

Lees verder