Collectie

Nierdialyse toen en nu. Zorgvernieuwing als leidend principe

In 2018 werd het vijftig jarig bestaan van de Nierstichting gevierd in Leiden. Het was beslist niet alleen een terugblik. Thema: 50 jaar dromen, durven, doen Nee, het was vooral een vooruitblik. De draagbare kunstnier als wenkend perspectief.  Zoiets als het moonshot project van Kennedy. Jonge onderzoekers lieten zien hoe het er op diverse fronten mee staat. Een halve eeuw geleden waren er ook ontwikkelingen ten behoeve van de patient met een chronische nierziekte. Ook daarbij stond de mobiliteit centraal.

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Moderne operatietafel ten behoeve van het stadsziekenhuis

Het is wonderlijk om achterin de Kamper Almanak van 1931 een overzicht te lezen met de volgende titel: Voornaamste der door den raad der gemeente Kampen genomen besluiten in het jaar 1930. Daar staan een aantal opmerkelijke zaken. Bovenaan reorganisatie van het ziekenhuis door instelling van de betrekking van geneesheer-directeur (chirurg). Een paar regels verder: aankoop van een röntgenapparaat en een diathermie-apparaat ten dienste van het stadsziekenhuis en verderop aankoop van een moderne operatietafel ten behoeve van het stadsziekenhuis. Deze

Lees verder
Collectie

De koffernier komt er aan

Om van het station in Kampen naar het stadcentrum te komen moet je de brug over De wandelaar ziet naast zich een brede en woest stromende rivier de IJssel. Vandaag gaat het ook om overbruggen, maar dan van de Innovatiekloof. En ook over beter doorspoelen. We naderen immers de geboortegrond van de kunstnier! Op 9 maart 2017 vond in Kampen een bijeenkomst plaats in het kader van World Kidney Day. In de roemruchte Stadskazerne gaf een reeks sprekers een exposé over

Lees verder