Collectie

Patiënt onder vergrootglas

'Zorg zal steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk worden. De relatie tussen patiënt en zorgverlener zal gaan veranderen'. Zo maar wat zinnen uit een kersvers rapport. Deze week is aan het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een rapport aangeboden met als titel Consumenten-eHealth  In dit rapport van de RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) worden oplossingsrichtingen aangegeven. De term algoritme en decision support komt wel even voorbij, maar heel beperkt. Nee, het gaat vooral de implementatie van eHealth. Mij

Lees verder
Collectie

Zelfdiagnostiek

Er is een opleving te verwachten (en ook al gaande) van zelfdiagnostiek. Dat begrip moet dan wel ruim worden geïnterpreteerd. Een op je eigen initiatief vervaardigde Total Bodyscan valt daar dan misschien ook onder? Een opmerkelijke gebeurtenis deze week: In dezelfde week komen een sneltest voor SOA/HIV (met een APP op de smartphone) maar ook de lancering van de Online Persoonlijke Gezondheidscheck (ook voor de smartphone) van de 'huisartsen' in het nieuws. Een opvolger van een eerdere Preventieconsult. Bij dit fenomeen

Lees verder
Collectie

Geurenblindheid

MOTI

     Geur(herkenning) kan levensreddend zijn Kans voor eHealth Zal zorg op afstand (eHealth) succesvoller worden indien ook geur kan worden overgedragen. Ik verwacht van wel. Al onze zintuigen zijn in principe >on alert< in de patiëntenzorg en dragen bij tot een diagnosestelling en behandeling. Dat betekent natuurlijk niet dat als een zintuig is uitgeschakeld het meteen een onoverkomelijk probleem hoeft te worden. Denk maar eens aan een fikse verkoudheid, waardoor geurnuances verloren gaan. Dat overkomt iedere zorgaanbieder wel eens. Brandlucht

Lees verder
Collectie

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee

Minister Schippers van VWS kondigt op 10 oktober 2014 aan dat zij de organisaties Nivel en Nictiz zal vragen om onderzoek te doen naar de stand van zaken rondom de drie specifieke doelstellingen voor 2019. Deze doelstellingen zijn:- Van de chronisch zieken heeft 80 procent direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40 procent.- Van de chronisch zieken (diabetes,

Lees verder
Collectie

Zelfbouw EHealth

De spanning is te snijden. Wie van de drie gaat winnen? Zeker, de spanning wordt ook wel opgeklopt met audiovisuele hulpmiddelen en de inzet van voormalig Journaal anchorman Gijs Wanders. Maar zodra de ruim 350 aanwezigen hun stem uitbrengen (via mobiele telefoon) is op de balkengrafiek meteen duidelijk dat Diabeter met vlag en wimpel wint. Kinderarts Henk Jan Veeze lacht breeduit. Applaus klinkt op tijdens het Achmea Congres 2014 met de titel 'Zorguitkomsten'. Kinderen met diabetes type 1 gebruiken meestal van

Lees verder