Verlost maar niet bevrijd

Twee (semi-)huisvrouwen van buitenlandse afkomst, verlost van hun verleden maar min of meer gevangen in een niet al te best huwelijk, beschadigde zielen zonder een (eigen) doel voor ogen. De hoofdpersonen in ‘Witte vlag’ van Emily Kocken en ‘De ziekte van Kortjakje’ van Mira Feticu hebben het nodige met elkaar gemeen, al zijn de romans zelf nogal verschillend.

Lees verder