Collectie

Epilepsie Dag 10 februari 2020

Precies een week eerder 3 februari 2020 was er in Nieuwegein een drukbezocht symposium over nachtzorg. Daarbij hoort ook epilepsie te worden genoemd. Nachtzorg, een onderwerp dat enorm leeft. Een bewijs daarvoor? Het grote aantal aanwezigen dat daadwerkelijk werkzaam is in de  nachtzorg is. Titel:  Held in de nacht Een TNO rapport uit mei 2018 met de titel ‘Goede, veilige nachtrust’ vormt een belangrijk ijkpunt. Subtitel ‘Kwaliteit van Nachtzorg en toepassingen van domotica bij mensen met beperkingen’. Uit dit rapport deze

Lees verder
Collectie

Een SEIN dat Thea weggaat

Gert de Jonge, manager bij SEIN, het epilepsiecentrum Noord Nederland, heeft mij gevraagd om over het afscheid van Thea Gutter te rapporteren. Dat doe ik met genoegen, want ook ik heb een tijd met Thea Gutter samengewerkt op het terrein van electrofysiologie en ehealth. En dat is meer dan epilepsie, hoe belangrijk ook. De bordjes worden verhangen Tijdens een bijeenkomst in de officiële SEIN vergaderruimte in Zwolle (8 november 2018) blijkt dat Thea het komend jaar gevolgd zal worden door

Lees verder
Collectie

Onopvallend een opvallende veiligheidsverbetering bij epilepsie.

 Zelf ben ik betrokken geweest bij de allereerste stappen van de ontwikkeling van de NightWatch, die binnenkort op de markt komt (Livassured). Het apparaat (een soort armband) zorgt dat ouders/verzorgers ‘s nachts een kind met epilepsie kunnen monitoren (of gealarmeerd worden op het moment dat een epileptische aanval optreedt).    Aanvallen Achter deze ontwikkeling staan de namen van de epilepsiecentra SEIN, Kempenhaeghe en het UMC Utrecht. Inmiddels heeft deze ontwikkeling ook geleid tot de vraag of er behoefte is aan

Lees verder
Collectie

Nightwatch

Samenvattend: Nachtelijke Monitoring Een neuroloog adviseert voor de nachtelijke uren zuurstofsaturatie monitoring bij een  patiëntje met epilepsie. Vergoeding wordt gevraagd. Daling van de zuurstofverzadiging betekent in dit geval vermoedelijk een beginnende epileptische aanval. Het waarschuwingssignaal bij de ingestelde drempelwaarde is voor de ouders het signaal dat ze medicijnen moeten toedienen. Het systeem werkt al enige jaren naar tevredenheid. In het verleden is het kind meermaals opgenomen met een zogenaamde ‘status epilepticus’, een niet te doorbreken krampaanval. De saturatiemeting wordt soms

Lees verder