Tobbende Duitsers en vrolijke Ieren

In Duitsland gaat het in veel opzichten goed, in tegenstelling tot in andere Europese landen. Toch maken Duitsers zich veel meer zorgen over de toekomst dan andere Europeanen. Waarom? Vooral de angst voor inflatie kent diepe historische wortels.

Lees verder