De hele waddencommunity is er bij. (Foto: Gijs van Hesteren)

Investeren in het Waddengebied

“Iedereen is er”, zegt de dagvoorzitter van het symposium, bezocht door 250 deelnemers, belegd door het Investeringskader Waddengebied. Eén dag is De IJsherberg te Dokkum het brandpunt voor “de gehele waddencommunity”. Een toogdag voor overheden, semi-overheden, adviesbureaus, uitvoeringsorganisaties en lobbygroepen. Polderen op zijn Nederlands. Bij die “iedereen” hoor ik ook, vanuit mijn Harlinger perspectief.

Lees verder

Het verloren paradijs van Jacob Rijpstra

De komst van een afvalverbrandingsoven aan de Friese Waddendijk zorgt al acht jaar voor onrust onder omwonenden. Toen de eieren van hobbyboeren besmet bleken met het giftige dioxine wisten ze het zeker: die oven deugt niet. Over het verloren paradijs van hobbyboer Jacob Rijpstra en de strijdlust van toxicoloog Abel Arkenbout. (Auteur: Rineke van Houten)

Lees verder