De megalomane opera van Stockhausen ontploft grandioos

Stockhausen componeerde voor zijn opera Licht 30 uur muziek. Onuitvoerbaar. Totdat regisseur Pierre Audi er zijn tanden inzette, het Koninklijk Conservatorium er 2 jaar voor repeteerde en nog honderden anderen samenwerkten voor 15 uur tijdens 3 dagen in de Gashouder. Megalomaan? Ja. Briljant? Soms. Met onverwachte hoofdrol voor onze kinderkoren.

Lees verder