CollectieOpinie

Het kind en het badwater: hoe we met genderneutraliteit de verworven vrouwenrechten door de gootsteen spoelen

Dat was namelijk de gang van zaken tot ver in de jaren '80. Mensen die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, bestonden toen als het ware niet. Hoewel het bij alle levende wezens, van vogels tot en met de apen aan toe, voorkomt, waren zogenaamde intersekse mensen gedoemd om in één van beide vakjes m/v door het leven te gaan. Hermafrodiet Dat het verschijnsel wat in de oudheid al beschreven werd als hermafroditisme, bestaat, weet ik al sinds de 70'er jaren.

Lees verder
CollectieCultuur

O boy! Regenboogtaal!

Een geruststelling, want bot geneest makkelijker dan een meniscus en geeft een betere prognose. Maar tijdens die gebeurtenissen was er geen enkel respect. Sterker nog, er was ongetemde agressie, puur sadisme, laf buiten het zicht van iedereen.  De politie dreigde met kille moord. En voor “mijn soort” was de gaskamer het beste, we moesten uitgeroeid worden. Pleegkinderen en mensen die ander gedrag vertoonden waren volgens de politie allemaal criminelen.  Volgens hun was ik "De rotzooi van de kinderbescherming die zij,

Lees verder
Collectie

De complexe gevolgen van een anti- jongen opvoeding

Die vraag klinkt u als lezer vast vreemd in de oren. Wie nog niet in een gender past en geen keuze kan maken noemt zich non- binair (1). In dit artikel schrijf ik op open wijze over aspecten van de anti - jongen opvoeding die ik onderging.  En de desastreuze gevolgen ervan. Om te tonen, welk gevaar er schuilt in opgelegde veranderingen als het om gender gaat. Daarin is duidelijk, dat van buitenaf opgelegde normen een groot gevaar kunnen vormen

Lees verder
CollectiePolitiek

Podcast: Linda Duits over haar boek Dolle Mythes

Linda Duits over haar boek Dolle Mythes. Een frisse factcheck van feminisme toen en nu. Linda Duits is sociaalwetenschapper gespecialiseerd in populaire cultuur. Over het boek Zeg 'Tweede Golf' en je krijgt een rijtje clichés over soepkippen, trutten en haaibaaien. Ze dragen tuinbroeken, maar geen bh's of make-up. Ze zijn verongelijkt of echt boos. Ze doen aan kringgesprekken en praatgroepen, en aan aktievistiese spelling. Eenzijdig, onredelijk en vooral hysterisch. Die karikaturen zijn hartstikke handig als je wilt afrekenen met Het

Lees verder
CollectieLeven

Jens van Tricht is feminist én man: De maatschappij heeft een genderprobleem’

Waarom noem je jezelf -in godsnaam- feminist? 'In mijn definitie van feminisme kan je als man feminist zijn, nee moét je dat zelfs zijn.' En hoe definieer je feminisme dan? 'Feminisme betekent voor mij: constructief en kritisch gedachtegoed. Het is een analyse van problemen in de wereld, maar het is ook oplossingsgericht. Het persoonlijke is politiek. Feminisme is waar problemen geanalyseerd én opgelost wordt in termen van gender.' Wanneer besloot je jezelf feminist te noemen? 'Voor mij was feminisme een feest

Lees verder
Collectie

Beslis voordat de ober arriveert

Is er een relatie tussen het gewicht van de ober en de hoeveelheid die de gast bestelt in een restaurant. Het heeft er alle schijn van gezien de resultaten van een Amerikaans onderzoek. Wanneer gasten een volledig menu bestellen heeft dat implicaties voor consumenten, restaurants en de volksgezondheid. Hoe werkt dat? Om dat nader te onderzoeken zijn 497 interacties tussen gasten en obers in 60 restaurants geanalyseerd. Gasten bestellen (statistisch) significant meer gerechten als ze worden bediend door een zwaarwichtige staf

Lees verder