Collectie

Ethiopië kijkt weg van massale hongersnood

In Ethiopië hebben 8,2 miljoen mensen acute voedselhulp nodig. Tegen 2016 zullen dat er 15 miljoen zijn, als er niet snel iets verandert. Kijken we naar de hele Hoorn van Afrika, dan beloopt het aantal hongerigen de 22 miljoen. De Ethiopische overheid zelf heeft 168 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ergste nood te lenigen. Van de VN komt 15,6 miljoen euro, waarmee 1,37 miljoen Ethiopiërs van voedsel kunnen worden voorzien. Van andere internationale donors komt nog eens 110 miljoen.

Lees verder
Collectie

Voor Ethiopië is de hongersnood een mooi politiek instrument

Hongerdoden horen bij Ethiopië als molens bij Nederland. De economische groei van het land is enorm en de moderne technieken zijn in Afrika niet te evenaren, maar nog steeds grijpt de overheid naar honger als machtsmiddel. Ook nu is El Niño niet de enige aanleiding… In het noordoosten van Ethiopië was het in ruim dertig jaar niet zo droog. In gebieden waar normaal twee oogsten per jaar van het land worden gehaald, heeft het nu al twee jaar niet geregend.

Lees verder