CollectieEconomie

Klijnsma: Geen verplicht pensioen voor ZZP’ers

Zelfstandigen zonder personeel worden voorlopig niet verplicht zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken erkent dat zzp'ers zich ook op andere manieren kunnen voorbereiden op hun oude dag. Daar gaat zij na de zomer over praten met de bonden. De brief die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vlak voor het zomerreces aan de Tweede Kamer stuurde, gaat niet speciaal over de pensioenen van zelfstandigen zonder personeel maar over de toekomst van het pensioenstelsel in zijn algemeenheid.Meer keuzemogelijkhedenEr moet

Lees verder
CollectieEconomie

Voorbarige vreugde over nieuwe maatregelen voor ZZP’ers

Deze week besloot het kabinet om het Wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen niet door te zetten en om de pensioenopbouw van zzp'ers buiten beschouwing te laten bij de vermogenstoets voor de bijstand. Dat klinkt positief maar of het dat ook echt is moet later blijken, als de plannen verder zijn uitgewerkt.Staatssecretaris Wiebes van Financiën en de samenwerkende belangenorganisatie van zzp'ers hebben overeenstemming bereikt in de slepende discussie over de beoogde opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie. Het mag niet zo heten, maar

Lees verder
CollectieEconomie

ING ziet ZZP’ers niet zitten

Volgens de ING dragen zzp'ers nauwelijks bij aan de economie. Volgens het CBS wel. Rara, hoe kan dat? Verder in week 6 van 2015: staatssecretaris Klijnsma wil niks weten van kritiek op het pensioenadvies van de AFM, en een nieuwe editie van het Handboek Zelfstandigen. In hun rapport MKB 20025: Naar een sterker MKB hebben de economen van de ING ook de zzp'ers meegenomen. Dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen, want veel affiniteit met deze groep ondernemers lijken zij niet te

Lees verder
CollectieEconomie

Hoe zit dat met die 50.000 extra ZZP’ers?

Vijftigduizend extra zzp'ers in 2014, meldde de Kamer van Koophandel bij het begin van het nieuwe jaar. Het getal haalde zelfs het NOS Journaal. Maar wat zegt het? Niet meer dan dat er aan het eind van het jaar meer eenmanszaken geregistreerd stonden dan aan het begin. Interessanter is wat er in de tussentijd gebeurde.De cijfers van de Kamer van Koophandel over zelfstandigen zonder personeel komen uit het Jaaroverzicht Ondernemend Nederland. De KvK stelt dat samen op basis van gegevens uit het

Lees verder
CollectieEconomie

Kritiek op ZZP-beleid? De trein rijdt verder

Belangenorganisaties, deskundigen en onafhankelijke adviesorganen - ze kunnen kritiek hebben wat ze willen op het zzp-beleid van het kabinet, maar de trein rijdt verder. Heeft de ambtelijke werkgroep die onderzoek doet naar zzp'ers meer tijd nodig? Geen probleem: de zelfstandigenaftrek afschaffen is zonder brede maatschappelijke discussie wel zo makkelijk.Volgens kamerlid Steven van Weyenberg was het om de kiezer niet meer voor de verkiezingen van 18 maart met slecht nieuws te confronteren: het rapport over de toekomst van zzp'ers hoeft van het kabinet niet al

Lees verder
CollectieEconomie

ZZP-pensioen nog niet in kannen en kruiken

Krijgen zelfstandigen zonder personeel volgend jaar hun eigen pensioenfonds, zoals de media deze week meldden? Nee, dat krijgen ze niet. Wat krijgen ze wel? Een extra mogelijkheid om te sparen voor een aanvulling op hun AOW. Als de Tweede Kamer daar tenminste mee akkoord gaat.Eigenlijk was het amper nieuws te noemen: de samenwerkende belangenorganisaties van zzp'ers hadden besloten om voor de uitvoering van hun pensioenplan in zee te gaan met APG-dochter Loyalis. Binnenkort ondertekenen beide partijen daartoe een intentieverklaring.Hoe boeiend is

Lees verder