CollectieInternationaal

Conservatieven en corona laten seksuele vrouwenrechten achteruit hollen

Zo blijkt uit een studie van het VN Bevolkingsfonds Unfpa, getiteld 'My Body is My Own'. Daarbij is gekeken naar de beperkingen van wat en hoe (on)vrij vrouwen kunnen beslissen over hun lijf en leden zonder vrees voor geweld of andermans besluiten. Lichamelijke integriteit In het studieverslag worden 57 landen genoemd met ernstige schendingen van vrouwenrechten. In slechts 56% van de landen is enige wetgeving of beleid voor toereikende seksuele voorlichting. "Het gegeven dat bijna de helft van de vrouwen niet

Lees verder
CollectiePolitiek

De aftocht van een bliksemafleider

Alles hadden zijn tegenstanders immers in het werk gesteld om zijn pad naar herverkiezing te plaveien. De Democraten waren een uitzichtloze impeachment-procedure begonnen. Toen die geheel volgens verwachting op niets uitliep, werd hij gekoppeld aan een Democratische tegenstrever nog ouder dan hijzelf en met een geschiedenis van kleinere en grotere flaters. The New York Times, Trumps aartsvijand, kwam op de valreep nog met een onsamenhangende analyse van ’s mans financiën. Dat leverde 2 tegenstrijdige boodschappen op. 1: Trump is rijk

Lees verder
CollectieInternationaal

Wie is Kamala Harris, de vrouwelijke nieuwe ‘tweede man’ van de USA?

De vicepresident is na de president het hoogste politieke ambt van de VS. Harris zal in haar functie dus Biden (die zelf deze positie had ten tijde van Barack Obama) vervangen bij diens afwezigheid. Ook zal ze de voorzitter worden van de Senaat. Tevens volgt de vicepresident de president op als deze aftreedt, afgezet wordt of overlijdt. Doordat Harris een stuk jonger is dan Biden, kan ze na de eerste termijn wellicht het stokje overnemen en de volgende Democratische presidentskandidaat

Lees verder