Collectie

Geliefd buurtbosje stilletjes verkocht. Wethouder: ‘Blijft openbaar’

In een holte van een oude beuk tikt een grijsblauw boomklevertje insectjes uit de bast. Op de boom een pamflet, getiteld: Bos wordt verjongd en toekomstbestendig. Daaronder uitleg: dat oud naaldhout uit 'de oude Kwekerij' wordt gekapt, om plaats te maken voor open plekken, waar nieuwe loofbomen tot wasdom mogen komen. 'Heb ik gelezen,' zegt een mevrouw die er haar hond uitlaat. 'Ze gaan het bos opruimen. Netjes toch?' "Hmmm,' bromt Erwin Kamp, buurtbewoner, maar ook raadslid. Kamp is er

Lees verder