Klimaatakkoord Parijs luchtfietserij? Het lijkt er hier en daar verdacht veel op.

Het Amazonegebied is frontlijn in de strijd tegen klimaatverandering. Delen ervan zouden dicht bij zogenaamde kantelpunten (tipping points) zijn. Daarbij kan een relatief kleine verandering voor een relatief groot en onomkeerbaar gevolg zorgen en het klimaat in een andere evenwichtssituatie terechtkomen. De afgelopen tijd sprak ik met wetenschappers en anderen, ieder van hen vanuit hun eigen vakgebied betrokken bij het onderzoek naar de werking van de Amazone als klimaatcentrum en de gevolgen van verandering. Heb ik het antwoord gevonden op mijn vragen? Laat ik het zo zeggen: Veel is nog onduidelijk. En het Klimaatakkoord van Parijs, dat begint hier en daar verdacht veel te lijken op luchtfietserij.

Lees verder

Vernietiging Amazone leidt tot extreme weerbeelden

Ontbossing, de verbranding van biomassa en de economische ontwikkeling in het Amazonegebied maken dat de samenstelling van de atmosfeer in hoop tempo verandert. De klimatologische gevolgen variëren van minder neerslag en extreme droogteperioden tot hevige regenval en zware stormen. In het Amazonegebied zelf is dit al enige tijd zichtbaar.

Lees verder