Beeld Spraak: Sometimes images speak louder than words

Deze week, om precies te zijn op 29 oktober 2013, was het een jaar geleden dat monumentaal auteur Bernlef overleed. Fotograaf Koos Breukel, die bij Bernlef om de hoek woonde, was met hem bevriend. Ze troffen elkaar voor een uitsmijter of een biertje, maar ook voor en achter de camera. Breukel, die in zijn foto’s wil uitdragen hoe mensen beschadigd kunnen raken als gevolg van de ervaringen in hun bestaan, maar vooral hoe ze daarmee in het reine zijn gekomen, laat zijn fotografie graag voor zichzelf spreken. ‘Geen tenenkrommende teksten zoals je die regelmatig op begrafenissen aan moet horen dus.’ Images speak louder than words. Een hommage van een groot fotograaf aan een groot schrijver. ©Koos Breukel

Lees verder