CollectieGeschiedenis

Moderne operatietafel ten behoeve van het stadsziekenhuis

Het is wonderlijk om achterin de Kamper Almanak van 1931 een overzicht te lezen met de volgende titel: Voornaamste der door den raad der gemeente Kampen genomen besluiten in het jaar 1930. Daar staan een aantal opmerkelijke zaken. Bovenaan reorganisatie van het ziekenhuis door instelling van de betrekking van geneesheer-directeur (chirurg). Een paar regels verder: aankoop van een röntgenapparaat en een diathermie-apparaat ten dienste van het stadsziekenhuis en verderop aankoop van een moderne operatietafel ten behoeve van het stadsziekenhuis. Deze

Lees verder
Collectie

De koffernier komt er aan

Om van het station in Kampen naar het stadcentrum te komen moet je de brug over De wandelaar ziet naast zich een brede en woest stromende rivier de IJssel. Vandaag gaat het ook om overbruggen, maar dan van de Innovatiekloof. En ook over beter doorspoelen. We naderen immers de geboortegrond van de kunstnier! Op 9 maart 2017 vond in Kampen een bijeenkomst plaats in het kader van World Kidney Day. In de roemruchte Stadskazerne gaf een reeks sprekers een exposé over

Lees verder
Collectie

De machinemens

Filosofe Nel van den HaakInfiltreert mechanisch denken de RichtlijnenBij het doorbladeren van het boek De machinemens stuit ik al meteen op pagina 217 op de kunstnier (afbeelding) van Willem Kolff. Of zoals de auteur Nel van den Haak schrijft de hart-longmachine. Zoveel verschil zat ook niet in het mechanisme, want  het doel was het overnemen van orgaanfuncties. De machinemens is in 2013 uitgegeven (uitgeverij EBuron). Het behandelt in belangrijke mate de ontwikkelingsgang van de Geneeskunde door de eeuwen heen. Centraal

Lees verder