CollectieEconomie

Op deze manier wordt de landbouw écht duurzaam

De veenweidegebieden in Utrecht en Zuid-Holland zijn voor landbouw nagenoeg ongeschikt. Het enige dat er volop groeit is gras. Daarom is dit een melkveegebied bij uitstek. Het grote probleem is dat het wel erg vochtig is om er koeien te laten grazen en om machines over het land te laten rijden. Vandaar dat de percelen continu worden droog gepompt. Liefst zouden de boeren nog meer water wegpompen, maar dit leidt tot daling van het veen. Met een enorme uitstoot van

Lees verder
CollectieEconomie

Nieuw! Hoe de landbouw winst kan maken voor natuur én boer

Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar de échte verduurzaming van landbouw, voeding en gezondheid. Drie onderwerpen die niet losgezien mogen worden van elkaar. Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut kan het niet genoeg benadrukken. ‘Ga je bijvoorbeeld biomassa omzetten in brandstof dan bespaar je inderdaad op CO2. Dat lijkt duurzaam, maar als je de rest van de kringloop en de overige milieueffecten meeneemt is het dat niet.’ Het gaat tenslotte om een goede afweging tussen People

Lees verder
CollectieEconomie

Nederland verkoopt alle landbouwkennis – Rabobank-directeur vertelt hoe we daarmee juist een toppositie behouden

De groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart hangen als een zwaard van Damocles boven onze planeet. In 2050 zal de wereldbevolking zijn gegroeid van 7 naar 9 miljard inwoners. Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt tegen die tijd ook een stuk hoger. Om tegemoet te komen aan de vraag naar voedsel van gezondere en welvarender mensen, moet de wereldwijde voedselproductie met minstens 60 procent groeien, heeft de Rabobank berekend. Voor de bank die wereldwijd leidend is in food en agri is

Lees verder
CollectieEconomie

‘Biologisch wordt de norm’

De biologische landbouw zit in de lift. Wereldwijd. Zelfs in landen waar voedselzekerheid niet vanzelfsprekend is. “Je mag je in die landen gerust vragen stellen bij de herkomst en of het product werkelijk biologisch is. Want veel van die landen kennen geen wetgeving of toezicht omtrent biologisch. Maar alleen al het feit dat het wordt aangeboden; dat er biologische winkels en restaurants opkomen, geeft aan dat er ook daar een markt voor biologisch ontstaat.” Aan het woord is Bavo van

Lees verder
Collectie

Het gelijk van de Waalse CETA-haters

“Vrijhandel en globalisering zijn scheldwoorden geworden. Grenzen en luiken dicht”, kopte de voorpagina van de Volkskrant op vrijdag 21 oktober, uren voordat de Canadese Minister van Handel Christa Freeland verbijsterd en met lege handen uit Brussel vertrok: die fucking peasants uit Wallonië weigerden even halsstarrig als het befaamde kleine Gallische dorpje om te buigen voor de machtige stormloop van het moderne Rome, het multinationale bedrijfsleven. Daar kunnen we natuurlijk over gniffelen, over die keuterboertjes uit de Ardennen, die de kosmopolitische

Lees verder
Collectie

De veiligheid van je voedsel begint bij het dier

Veevoer is een integraal onderdeel van de voedselketen, stelt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De veiligheid van diervoeders is een gezamenlijk belang van de hele voedselketen en dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Wereldwijd zal de consumptie van dierlijke producten tegen 2050 met 70% zijn gestegen. Niet alleen vanwege de snel groeiende bevolking, maar ook door de toenemende verstedelijking en een groeiend gemiddeld inkomen. De uitdaging is volgens de FAO niet alleen om aan de groeiende vraag naar

Lees verder