Communicatieprofessionals moeten leren luisteren

Communicatiemedewerkers moeten in een alsmaar verder verruwend maatschappelijk klimaat hun werk doen. Hoe houdt deze beroepsgroep voeling met de samenleving? Een vraag die actueler is dan ooit. “Corona is een breuk. Onze studenten zijn heel digitaal onderlegd maar een echt gesprek voeren, die skills hebben ze niet‘”, aldus Jaap Versluis docent communicatie bij Inholland.

Lees verder

De overheid moet de regiojournalistiek redden! Of juist niet?

De roep om overheidssteun voor de regionale en lokale journalistiek wordt steeds luider. Maar er is ook meer verschil van mening over wat er dan precies gesteund moet worden. En er zijn tegengeluiden: waarom zou hier een rol voor de overheid liggen? Misschien wordt de journalistiek wel overbodig. Petra ter Doest geeft een update van haar overzicht van oorzaken en oplossingen voor de regionale en lokale journalistiek.

Lees verder

5 oplossingen voor de regionale journalistiek (en 3 oorzaken)

De een ziet de journalistiek in de regio als een laatste akker die met vereende krachten en overheidsgeld beschermd dient te worden. De ander ziet braakliggend land dat moet worden omgeploegd door de nieuwe, ondernemende journalisten. Dat zijn de uitersten. Een overzicht van het denkwerk over de journalistiek in de regio aan de hand van drie oorzaken en vijf oplossingen.

Lees verder