Collectie

Verder Kijken

Aan het begin van de Vrije Universiteit (VU) stond bier, aldus  collegevoorzitter Jaap Winter in zijn nieuwjaarstoespraak 2016. Hij doelt hiermee op de ondernemingsgeest. Specifiek op de persoon van Willem Hovy. Wat is er gaande? Op 1 januari 2016 Stichting VU-VUmc gesplitst Het VUmc is letterlijk verder gaan kijken en toont ondernemingsgeest. Dat betekent een opsplitising, een scheiding. Het VU Medische Centrum (VUmc) wil fuseren met het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Als de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) deze fusie goedkeurt tenminste. Immers er

Lees verder