Collectie

Ik APP dus ik besta. Het Hoogleraren Debat

De eHealthweek 2018 biedt gelegenheid om dieper op een aantal kansen en belemmeringen in te gaan. Een eerste artikel van een reeks. Het Hoogleraren Debat zoals dat genoemd werd, vond plaats in de grote zaal van het Mediaplaza van de Jaarbeurs te Utrecht op 23 november 2017. Er waren tegen de 75 bezoekers afgekomen op dit onderdeel van een zeer uitgebreid programma (veel parallelsessies). Belangstellenden konden kenbaar maken tot welke doelgroep zij behoorden. Zij mochten reageren op een aantal stellingen

Lees verder
Collectie

Zelfdiagnostiek

Er is een opleving te verwachten (en ook al gaande) van zelfdiagnostiek. Dat begrip moet dan wel ruim worden geïnterpreteerd. Een op je eigen initiatief vervaardigde Total Bodyscan valt daar dan misschien ook onder? Een opmerkelijke gebeurtenis deze week: In dezelfde week komen een sneltest voor SOA/HIV (met een APP op de smartphone) maar ook de lancering van de Online Persoonlijke Gezondheidscheck (ook voor de smartphone) van de 'huisartsen' in het nieuws. Een opvolger van een eerdere Preventieconsult. Bij dit fenomeen

Lees verder
Collectie

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee

Minister Schippers van VWS kondigt op 10 oktober 2014 aan dat zij de organisaties Nivel en Nictiz zal vragen om onderzoek te doen naar de stand van zaken rondom de drie specifieke doelstellingen voor 2019. Deze doelstellingen zijn:- Van de chronisch zieken heeft 80 procent direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40 procent.- Van de chronisch zieken (diabetes,

Lees verder