Collectie

Is er wel een bevredigende spionagewet mogelijk?

Alles bij elkaar ‘mogen’ Tweede Kamerleden duizenden pagina’s aan voorstellen, adviezen en kritiek lezen alvorens ze over een nieuwe spionagewet gaan stemmen. Is dat mogelijk? En krijg je dan alsnog een bevredigende balans tussen noodzakelijk vergaande digitale bevoegdheden en borging van privacy van ‘onschuldige burgers? Of is dat per definitie onmogelijk met spionage? Het wetsvoorstel voor de Wiv (2017 of 2018) ter vervanging van de huidige Wiv 2002 komt van minister Plasterk (BZK, PvdA), en is medeondertekend door VVD-ministers Van

Lees verder
CollectieDNP Archief

De ‘spionist’ moet uit de kast

Nederlandse journalisten die voor een inlichtingendienst werken besodemieteren de nieuwsconsument en brengen de eerzame journalistiek in gevaar. Ik verzoek alle collega's eerlijk op te biechten wanneer zij hand-en-spandiensten verrichten of hebben verricht voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD of een buitenlandse inlichtingendienst. Kom uit de kast!Aanleiding voor mijn oproep vormt het betoog Onafhankelijke journalistiek betaald door de AIVD van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak vorige week in The Post Online. Van Raak wil 'het

Lees verder
Collectie

Defensie versus Windhond

Huidig minister van Economische Zaken Henk Kamp zou als minister van Defensie (2002-2007) politiek verantwoordelijk zijn voor minimaal drie buitengerechtelijke executies in Afghanistan. Dat verklaart een voormalige medewerker van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. SP'er Harry van Bommel vraagt om een parlementair onderzoek. Defensie noemt de verdachtmaking “lariekoek”.De executies in James-Bondstijl zouden deel uitmaken van zogenaamde 'Black Operations'. Dat zijn aanslagen, veelal in het buitenland, waarbij geen spoor mag leiden naar de uitvoerders. De rol van de oud-MIVD-medewerker I.A. was

Lees verder