CollectieGeschiedenis

Islam, Reformatie en Doleantie

Een lange adem Wat is de aard van het conflict tussen het sjiieten en soennieten? Deze vraag wordt mij geregeld gesteld, aldus Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. De kiem van het conflict ligt in de zevende eeuw en ging over de vraag wie Mohammed moest opvolgen, zo betoogt hij in een artikel in Elsevier (20 juni 2014). Een lezer reageert daarop

Lees verder
CollectieInternationaal

Valongowerf in Rio heeft impact van Auschwitz

Toen de Valongowerf bij wegwerkzaamheden in 2011 ontdekt werd, besloot een van de betrokken archeologen een paar priesteressen van de Afro-Braziliaanse religie candomblé in te schakelen. Ze voelde dondersgoed aan dat er hier een voor Brazilië zeer belangwekkende en pijnlijke vondst was gedaan. De priesteressen voerden een reinigingsritueel uit dat het lijden van de slaven en hun nazaten moest genezen. Nog steeds worden de resten van de werf elk jaar op een zaterdag in juli ritueel gewassen. “De Valongowerf is

Lees verder
CollectieEconomie

Twee Vlamingen redden vrachtscheepje van de ondergang

De Arylo moet een waar walhalla zijn voor de programmamakers van de Amerikaanse realityserie Hoarders. Die gaan op bezoek naar mensen die bijna ten onder gaan aan hun verzameldrang. De Arylo lijkt het ultieme voorbeeld. Als we in het ruim afdalen moeten we over stapels verzamelde spullen klimmen, van hout en olievaten tot niet meer in gebruik zijnde motoren, scheepsonderdelen en huisraad. En meer. Allemaal verzameld door de vorige eigenaar en zijn vader, die het schip in 1959 kocht. Jan

Lees verder
CollectieCultuur

Musea overleven crisis door slimmer geld te verdienen

Net als de algehele economie zit ook de museumsector weer in de lift. Waar musea in de crisis moeite hadden om sponsors aan zich te binden, keerde afgelopen jaar voorzichtig het tij. Zo rapporteerde de Museumvereniging eind vorig jaar een toename van het sponsorgeld in museumland van 21 naar 26 miljoen euro. Van de gezamenlijke omzet van 1 miljard euro verdienen Nederlandse musea bijna een half miljard euro zelf. Hun eigen inkomsten stegen afgelopen vijf jaar met 51%. De subsidies

Lees verder
CollectieCultuur

Chagall, Mozes en de eeuwigheid

Zestig jaar geleden trokken drie jonge kunstenaars met zeven lithostenen in een Lelijke Eend naar Zuid Frankrijk. Het resultaat: een litho van Marc Chagall, afgedrukt in het zogeheten Kwadraatblad. Ziehier in een notendop het verhaal achter het project ‘De Klokken van Chagall'. De drie kunstenaars heetten Joop Beljon, Pieter Brattinga en Ed van der Elsken. Aanleiding was een essay van Beljon, getiteld 'De Klokken van Chagall’. Beljons interpretatie van Chagall's rondzwevende staartklokken fascineerde Pieter Brattinga, grafisch ontwerper bij de Hilversumse drukkerij

Lees verder
Collectie

Ajax wil een nieuw clubmuseum – maar wáár?

Ajax is niet alleen druk op het veld, maar ook met het vastleggen van zijn clubgeschiedenis. Een jaar geleden, op 9 oktober 2013, werd Carel Berenschot aangesteld als coördinator Erfgoed. In zijn taakomschrijving werd vastgelegd dat hij verantwoordelijk is voor het verzamelen, beheren en uitbouwen van het Ajax-erfgoed met als doel dit te kunnen exploiteren en behouden voor toekomstige generaties. Hij geeft leiding aan de uitvoering van het beleidsplan Erfgoed en geeft vanuit een eigen erfgoed-visie richting aan het toekomstige

Lees verder